Over de vereniging

Vereniging Ons Mooi Epe is opgericht om de brede onrust die bij de bewoners van Epe en daarbuiten ontstond een stem en gezicht te geven.

Onrust die ontstond toen bleek dat de herinrichting van de Heerderweg N794 tevens tot gevolg zou hebben dat honderden monumentale bomen langs die weg gekapt zouden moeten worden.

De petitie “Stop Kaalslag Epe” gericht aan de Provinciale Staten Gelderland werd in korte tijd door meer dan 1700 mensen ondertekend.

Tijdens de manifestatie in de Grote Kerk in Epe op 22 oktober hebben 543 mensen hun handtekening gezet ten behoeve van een bij de gemeente in te dienen bezwaarschrift tegen de verwachte kapvergunning.

Na die manifestatie is er nóg een petitie gestart, nu bedoeld voor de Minister van Infra-structuur en Milieu: ruim 2500 mensen hebben inmiddels hun handtekening onder die petitie gezet.

Sinds 19 november 2015 is de vereniging “Ons Mooi Epe” een feit. De vereniging telt op dit moment 470 leden (jan 2017).

De Vereniging heeft verschillende juridische procedures aangespannen om ervoor te zorgen dat de bomen blijven staan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het plan voor de reconstructie van de Heerderweg is aangepast.

Enkele leden van de actiegroep “Stop kap Heerderweg” zijn bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen:

Voorzitter: Vacant
Vice-voorzitter: Marjolein Menke
Secretaris: Marjolein Verwiel
Penningmeester: Coos Paulusma

De statuten zijn hier te downloaden en tevens opvraagbaar bij de KVK te Arnhem o.v.v. het nummer 64594718.

Lidmaatschap van de Vereniging is gratis. Donaties zijn echter zeer welkom! U kunt onze vereniging financieel steunen door een vrijwillige bijdrage over te maken op: NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe.

Aanmelden is mogelijk via http://www.onsmooiepe.nl/lid-worden/.

Via de facebookpagina Stop reconstructie Heerderweg, het twitteracoount Reddebomen en deze website kunt u de activiteiten van de Vereniging volgen.

Ook op Epernet is een uitgebreid dossier te vinden over de Heerderweg.