Voorbeeldbrieven bezwaar maken

Wat kunt u doen behalve lid worden van onze vereniging?

Bezwaar gemaakt:

Tot 5 december 2015 kon u nog bezwaar maken tegen de door de gemeente verleende kapvergunning van de bomen aan de Heerderweg.
Op deze pagina vind u een voorbeeld van het bezwaarschrift dat is gebruikt om bezwaar te maken.

Heeft u bezwaar gemaakt, dan heeft u waarschijnlijk een brief van de gemeente ontvangen dat u geen belanghebbende bent. Zorg dat u binnen de gestelde termijn in de brief een reactie stuurt. Een voorbeeld van een brief waarin u uitlegt wel belanghebbende te zijn vindt u op deze pagina.

Beslissing bezwaar april 2016

Velen van jullie hebben een brief ontvangen van de gemeente met de mededeling dat je bezwaarschrift ongegrond is verklaard omdat je geen belanghebbende bent. De hoofdreden die daarvoor is aangevoerd is dat je meer dan 300 meter van de bomen aan de Heerderweg woonachtig bent. De door OME ingeschakelde advocaat heeft ons geadviseerd dat beroep tegen deze beslissing niet kansrijk is.

Degene die wél als belanghebbende zijn aangemerkt, zoals OME en de aanwonenden Heerderweg en aanliggende wegen, hebben rond 21 april 2016 een afwijzende beslissing van het college van B&W ontvangen. De termijn om van deze beslissing in beroep te komen is 6 weken. OME heeft een zgn. pro-forma beroepsschrift geschreven die door iedereen die belanghebbende is kan worden gebruikt en aangepast met je persoonlijke verhaal.
Het beroepsschrift moet aangetekend worden verzonden (je kunt hem ook in Arnhem afleveren). Let op: Het indienen van een beroepschrift kost geld, zgn. griffierechten, voor een particulier is dat € 168,-.