Tweede bomenwachterscursus OME

BomenwachterscursusOp 25 augustus gaf Annemiek van Loon, boomdeskundige, een cursus over hoe om te gaan met bomen, in het bijzonder als er in hun omgeving werkzaamheden worden verricht. Ons Mooi Epe bood deze cursus aan als cadeautje aan de mensen die een boom adopteerden aan de Heerderweg.

De avond, in de prachtige ruimte van de Malerij aan de Paasvuurweg, was een groot succes. De aanwezigen waren enthousiast over wat zij geleerd hadden. Na de avond mochten zij zich bomenwachter van de Heerderweg noemen. Met de opgedane kennis kan de bomenwachter werkzaamheden rond zijn of haar geadopteerde boom of bomen kritisch begeleiden en zo nodig adviezen geven om de boom te sparen.

Ons Mooi Epe heeft Annemiek van Loon bereid gevonden, de cursus nogmaals te geven. Dat gebeurt op vrijdag 9 september. Plaats: De Malerij, tijd: 20.00 uur.
In tegenstelling tot de eerste cursusavond is deze tweede toegankelijk voor alle OME-leden. De cursus is dezelfde als die van 25 augustus. Het bomenwachterscertificaat wordt alleen aan boom-adoptanten uitgereikt.

OME hoopt op een grote opkomst, want hoe meer mensen kunnen helpen, de bomen te beschermen als de nood aan de man mocht komen, hoe beter!

Aanmelden cursus
In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u vriendelijk om ons vóór woensdag 7 september te laten weten of u aanwezig bent bij de cursus. U kunt zich aanmelden middels het aanmeldingsformulier op onze website: http://www.onsmooiepe.nl/aanmelden-bomenwachtcursus/.

LocatieSilogie
We hebben een mooie locatie gevonden voor de cursus, namelijk het atelier van de Malerij aan de Paasvuurweg 7A in Epe (naast de Welkoop). Houd er wel rekening mee dat het atelier zich op de eerste verdieping bevindt en er geen lift in het gebouw aanwezig is. In verband met beperkte parkeerplaatsen verzoeken wij u om, indien mogelijk, op de fiets te komen.

Locatie: De Malerij
Adres: Paasvuurweg 7A
Datum: Vrijdagavond 9 september
Tijd: 20.00 uur

Leden werven
Kent u mensen in uw omgeving die nog geen lid zijn van Ons Mooi Epe en wel geïnteresseerd? Het lidmaatschap is gratis en steunt het werk van OME. Deze mensen kunnen lid worden door het invullen van het formulier op http://www.onsmooiepe.nl/lid-worden/.

Hartelijk dank voor uw steun!
Het is niet te laat, de bomen blijven staan.