Reactie tegemoetkoming bezwaren Lelystad Airport

Persverklaring

Het plan van Staatssecretaris Dijksma komt op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland en Friesland die dinsdag 12-9 de petities hebben overhandigd. De stilte gebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden gered, maar voor Overijssel, Friesland verandert er niets: De aanvliegroutes over Overijssel blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland. Winst is dat de nieuwe uitvliegroute naar het zuiden  niet langer over de belangrijkste stiltegebieden op de Noord Veluwe gaat. Daar staat echter tegenover dat het lawaai zich nu verplaatst naar het open land tussen A 50 en de IJssel en daar Heerde, Oene, Hoenderloo, Hoog Baarlo, het Deelerwoud en Park de Hoge Veluwe zwaar zal treffen. De voorgestelde verhoging van de uitvliegroute met 3000 voet (circa 1 km) is nauwelijks een tegemoetkoming:  ook op 9000 voet (3 kilometer) is de geluidsoverlast gewoon absurd. De Noord Veluwe mag er dan wat op vooruit gaan, de Zuid Veluwe betaalt daarvoor de prijs. De actiegroepen volharden daarom in hun eis dat de Staatssecretaris haar plannen voor Lelystad opschort totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zullen zijn dan nu voorgesteld.

De petitie van Red de Veluwe  loopt door en mensen kunnen gewoon blijven ondertekenen: https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger/. De actiegroep Red de Veluwe is bezig met het oprichten van een Stichting HoogoverGelderland, die de belangen van alle burgers  in Gelderland zal blijven behartigen.


Wij willen u graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.