Herinrichting Nieuwe Vijver en het Hertenkamp

Ook de ontwikkelingen bij het hertenkamp hebben onze aandacht. Inmiddels participeert OME in de hiervoor opgerichte klankbordgroep. Ook in dit dossier lijkt de rol van de gemeente weer discutabel. Het lijkt er inmiddels sterk op dat de gemeente Epe geen raad weet met de wijze waarop burgers daadwerkelijk bij ontwikkelingen kunnen worden betrokken. Zo heeft wethouder Scholten geagiteerd gereageerd op vragen van D66 over de werkwijze rond het Hertenkamp. De vergadering is hier terug te zien (punt 3, rondvraag commissieleden). Zie ook het artikel dat hierover in de Stentor verscheen en het artikel op Epernet over de ingediende plannen.

Onderstaand de e-mail die door OME aan het college is gestuurd:

Epe, 7 oktober 2019

Geacht College,

Om beslissingen over de toekomst van hertenkamp en omgeving in samenspraak met inwoners van Epe te nemen is door de gemeente een klankbordgroep in het leven geroepen. De eerste bijeenkomt van deze groep heeft inmiddels plaatsgevonden (23-09-2019). De belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’ is daarin vertegenwoordigd.

Voor het meedenken wordt een stevig beroep op ons gedaan. Het is daarom van belang, dat wij over alle relevante informatie in dit dossier beschikken. Om die reden vragen wij van U de zekerheid/bevestiging, dat de gemeente volstrekt vrij is in het nemen van welke beslissing dan ook, dat wil dus zeggen: dat er geen enkele sprake is van bijvoorbeeld afspraken met of verplichtingen aan derde partijen of van andere voor ons niet waarneembare intenties of omstandigheden die in dit verband van betekenis (kunnen) zijn en/of een rol zouden kunnen (gaan) spelen.

Een volgende bijeenkomst van de klankbordgroep zal gepland worden rond half november. Om ons daar goed op te kunnen voorbereiden verzoeken wij u, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind oktober bovenstaande vraag formeel te beantwoorden. Alleen met de garantie van transparantie van de kant van het College zijn onze inspanningen binnen de klankbordgroep zinvol.

Met vriendelijke groet,

Coos Paulusma namens Ons Mooi Epe.

Advies OME ontwikkeling Hertenkamp – Nieuwe Vijver

Het advies over de ontwikkeling van Hertenkamp – Nieuwe Vijver dat namens OME volgde uit de bijeenkomsten van de klankbordgroep is hier te lezen.
Uiteindelijk adviseerde de klankbordgroep unaniem voor het Het ontwikkelplan van Het Episch Centrum. Dat plan had ook de voorkeur van de ambtelijke projectgroep.