Terugblik reconstructie Heerderweg – Artikel Binnenlands Bestuur

De gemeente Epe besteedt veel tijd en moeite aan burgerparticipatie. Wij zijn daarom uitermate verbaasd over de wijze waarop wethouder Scholten zijn visie uitte in het weekblad “Binnenlands Bestuur” en de wijze waarop hij daarna naar Ons Mooi Epe reageerde.

Wij hebben alle raadsleden vóór het zomerreces over deze zaak geïnformeerd en hen kort ná de zomer hierover een herinnering gestuurd. Deze mail is hieronder te lezen:

Geacht, (e-mail verstuurd aan alle raadsleden)

In juni van dit jaar werd de heer Robert Scholten in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ geciteerd in een artikel dat handelde over de ‘Bomenstrijd langs de N-wegen’. Aangenomen mag worden dat u dit periodiek kent en dat u dus kennis hebt kunnen nemen van de standpunten die de heer Scholten daarin debiteerde over de gang van zaken rond de reconstructie van de provinciale N794, de Heerderweg. Op 10 juli stuurden wij u hierover een email en we mogen aannemen dat u ook de publicaties hierover in de plaatselijke pers en op Epernet heeft gezien.

U heeft dan ook kennisgenomen van de schandalige wijze waarop wethouder Scholten heeft gereageerd op de gang van zaken rond de Heerderweg. In het artikel presteert hij het om de grootste casus rond burgerparticipatie die ooit in Epe heeft plaatsgevonden af te doen als betrof het een actie van een stel oproerkraaiers. Hij beschrijft de situatie bij de enorme opkomst in de Grote Kerk alsof hij daar zelf aanwezig geweest is, terwijl Nieuwe Lijn de enige fractie was die voor die bijeenkomst volledig had afgezegd. Ronduit schokkend is het dat hij mededeelde dat hij bij een vergelijkbare situatie een en ander weer op dezelfde wijze aan zou pakken. Dat hij bij de Heerderweg helemaal niéts heeft aangepakt vermeldt hij niet. Hij was tijdens het proces niet bereikbaar, niet bereid tot overleg en volkomen onzichtbaar. Maar het ergste is: hij heeft van het hele proces dus niets geleerd, in tegenstelling tot de provincie Gelderland.

Ons Mooi Epe heeft de (re)acties van de raadsleden in Epe op dit absurde interview tot na de zomer afgewacht. Wij hebben hier slechts van één fractie iets over gehoord. Hoe is dat mogelijk? Wat moet de bevolking van Epe daarvan denken? Sterker nog, wat doet dit landelijk met het imago van de gemeente Epe, zeker na het tenenkrommende interview op televisie over de recreatiewoningen met diezelfde wethouder. Eindelijk is er een project waar burgerparticipatie in optima forma aan de orde is en dan wordt dit door deze wethouder volledig de grond ingeboord.  En niemand die reageert, terwijl iedereen zegt de burgerparticipatie een zeer warm hart toe te dragen.

Inmiddels is er namens D66 over deze zaak een persbericht verschenen en zijn er schriftelijke vragen aan het college over gesteld. De antwoorden van het college zijn hier te lezen. Ook is er onlangs een artikel over in de Stentor verschenen “Epe nu al ontevreden over gloednieuw fietspad langs Heerderweg“.

Wij roepen u en alle andere raadsleden op om deze zaak fundamenteel aan de orde te stellen en de actie van D66 te ondersteunen door een openbaar debat in de raad over deze zaak af te dwingen en niet ook dit onderwerp weer in de doofpot te stoppen. U zit niet in de raad om wethouders in bescherming te nemen, maar juist om ze te controleren en u vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Epe. Dáár wordt u uiteindelijk op beoordeeld.

Wij zullen de (re)acties van de raadsleden en de fracties afwachten, dit uitvoerig communiceren met de bevolking en er in de pers de nodige aandacht aan geven.

Voor de goede orde is het artikel uit “Binnenlands Bestuur” hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Coos Paulusma namens Ons Mooi Epe.