Persbericht overleg Ons Mooi Epe met provincie 13-01-2016

Op 13 januari heeft vereniging Ons Mooi Epe constructief overleg gehad met de provincie. Van de provincie waren onder meer de projectleider en verkeerskundigen aanwezig. Ook zaten de gemeente Epe (als toehoorder) en een externe veiligheidsexpert aan tafel.

De bijeenkomst duurde bijna drie uur. Na een inleiding door de onafhankelijke verkeersdeskundige was het door Ons Mooi Epe in hoofdlijnen uitgewerkte alternatieve plan het enige gespreksonderwerp. Onze eigen verkeersdeskundige heeft het plan van OME uitgebreid toegelicht. Behalve aan het plan zelf is van onze kant veel aandacht besteed aan wat naast verkeersveiligheid van groot belang is: het sparen van zoveel mogelijk bomen.

Het plan van OME voorziet niet alleen in een verhogen van de veiligheid – daar zitten we met de provincie op een lijn – maar neemt daarnaast als extra uitgangspunt het beschermen van alle natuur- en milieuwaarden, het behoud van de bomen voorop. Wij willen:

  • dat alle bomen die gespaard kunnen worden, gespaard worden
  • dat de maximumsnelheid op de Heerderweg verlaagd wordt naar 60 km/u

Zodat de nieuwe weg een groene en vriendelijke uitstraling krijgt, met een maximumsnelheid van 60 km/u en die door zijn inrichting ook als vanzelf tot rustiger rijden uitnodigt.

Ons inziens moet een plan voor reconstructie van de Heerderweg dan ook niet, zoals de provincie wil, alleen een verkeersveiligheidstoets kunnen doorstaan, maar moet het ook beoordeeld worden op natuur-, milieu- en landschapsaspecten.

Ambtelijke opdracht

De provinciale projectgroep heeft de ambtelijke opdracht om op basis van de uitgangspunten van Ons Mooi Epe het voorlopig ontwerp te maken en dat te laten beoordelen op verkeersveiligheid.

De verkeersspecialist van de provincie en onze eigen verkeersdeskundige zullen waar nodig samenwerken bij de uitwerking van het plan van OME.

Het voornemen is om het conceptontwerp binnen enkele weken beschikbaar te hebben, maar in elk geval in het eerste kwartaal. Vervolgens zullen zowel het huidige ontwerp van de provincie als het definitief uitgewerkte alternatieve plan van Ons Mooi Epe door een onafhankelijk extern bureau getoetst worden op veiligheid. Tevens zal er toetsing plaatsvinden op natuur- en milieuwaarden.
Hierna worden de resultaten gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten. De gedeputeerde heeft toegezegd, daarna ook Provinciale Staten te informeren. Naar verwachting gebeurt dat in april.

Ons Mooi Epe ziet het vervolg van dit constructieve overleg met vertrouwen tegemoet.