Categoriearchief: Uitbreiding vliegveld Lelystad

Manifestatie Lelystad Airport

Zoals u heeft kunnen lezen in onze Nieuwsbrieven en op onze website, heeft “Ons Mooi Epe’ zich direct na de onheilstijding over laagvliegende vliegtuigen vanaf Lelystad Airport, aangesloten bij de actiegroep, inmiddels STICHTING ‘RED DE VELUWE’.
Er is de afgelopen maanden heel veel werk verzet om de politiek in dit verband tot inkeer te brengen en het gaat beetje bij beetje de goede kant op.

De internetconsultatie aangaande Lelystad is gesloten, u kunt niet meer reageren.
In totaal hebben meer dan 6500 mensen en organisaties een reactie gestuurd naar het Ministerie. De Stentor schreef een mooi artikel over de mensen die een reactie hebben gestuurd.

Maar we zijn er nog niet.
De STICHTING ‘RED DE VELUWE’ organiseert nu, in samenwerking met Laagvliegroutes NEE (Friesland), Stichting HoogOverijssel en Nee tegen laagvliegende vliegtuigen (Ede & de Hoge Veluwe), een manifestatie op:

ZATERDAG 11 NOVEMBER
van 10.00 tot 12.00 uur
op LELYSTAD AIRPORT
bij het Aviodrome

Op die zaterdag organiseert Lelystad Airport een informatiedag waar allerlei partijen die betrokken zijn bij de toekomstige uitbreiding van het vliegveld, zich kunnen presenteren.

Nou, zo dachten wij, daar horen wij natuurlijk óók bij!
We zullen daar dan ook heen gaan – maar dan wel om te ageren tegen de ongebreidelde uitbreiding van het luchtverkeer in het algemeen en de laagvliegroutes in het bijzonder. Een we zullen er een fors tegengeluid laten horen!

STICHTING ‘RED DE VELUWE’ heeft inmiddels ook contact gezocht met het westen des lands. Ook de “Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport” en de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol hebben het onderhand he-le-maal gehad met het geschiphol en ook zij zullen met een flinke groep mensen aanwezig zijn.
Ook komen er afgevaardigden van verschillende politieke partijen: Suzanne Kröger (Tweede Kamer fractie Groen Links) zal om 10.30 uur het startsein geven.

KOMT ALLEN NAAR DE MANIFESTATIE OP LELYSTAD AIRPORT
OP ZATERDAG 11 NOVEMER OM 10.00 UUR !

Wij rekenen op een overweldigende opkomst.
We moeten net als in Arnhem, weer een verpletterende indruk maken.

Busvervoer Manifestatie Lelystad Airport

Op naar Arnhem

We hebben van verschillende mensen het verzoek gekregen om busvervoer naar Lelystad te regelen. Om daarover een beslissing te kunnen nemen willen wij graag weten hoeveel personen daarvan gebruik zouden willen maken. Wij verzoeken u om ons op korte termijn te laten weten met hoeveel personen wij voor u een plaats kunnen reserveren. U kunt daartoe een email sturen aan Coos Paulusma, cpa@onsmooiepe.nl.
Bij voldoende belangstelling wordt dit geregeld.

U wordt door Coos tijdig per email geïnformeerd over de opstapplaats en het tijdstip van vertrek. Voor het meerijden zal van u een financiële bijdrage worden gevraagd, ter plekke contant te voldoen. De kosten zullen naar schatting rond de € 10,- p.p. bedragen.

Uitzending Lubach op Zondag over Lelystad Airport

Heeft u de uitzending van Lubach op Zondag over Lelystad Airport gemist? Geen probleem. Hieronder kunt u de fantastische analyse van Arjen Lubach alsnog te bekijken:

Lelystad perikelen

aircraft-465723_960_720Ons Mooi Epe heeft direct na de publicatie op 26 juni jl. van de extreem lage aansluitroutes, die recht over Epe waren gepland, contact opgenomen met de initiatiefnemer van de petitie ‘Red de Veluwe’ en inwoners van Heerde, Vaassen, Apeldoorn, Hoog Soeren, Hoenderloo en Ede om te komen tot een strijdbare club van verontruste burgers, die zeer teleurgesteld zijn in onze overheid.

Verslag informatieavond Middenstip

In nauwe samenwerking met Ons Mooi Epe organiseerde de actiegroep Red de Veluwe op vrijdagavond 22 september in De Middenstip te Epe een informatieavond over de plannen om vanaf april 2019 vanuit Lelystad heel laag over de Veluwe te gaan vliegen. Aan de orde kwamen onder meer de gevolgen die het vliegen op 1800 meter zal hebben voor de leefbaarheid in de dorpen, het effect op de gezondheid en de ernstige gevolgen voor de toeristische sector in de regio. De presentaties van deze avond zijn terug te vinden op onze website.

Red de Veluwe wil goede en eerlijke voorlichting geven omdat de informatie van overheidswege tot nu toe erg eenzijdig was of zelfs helemaal achterwege is gebleven. En juist dat heeft voor veel boosheid en verzet gezorgd in grote delen van Gelderland. Er was tijdens de recente informatiebijeenkomsten in Apeldoorn en Zwolle veel kritiek op de plannen van de Staatssecretaris. Ook in een email-bombardement richting verantwoordelijke Kamerleden lieten mensen hun ongenoegen blijken.

De huidige situatie

Schiphol loopt tegen de grenzen aan van het aantal toegestane vliegbewegingen en wil zich vooral richten op het internationale transitverkeer. Dat betekent dat de populaire vakantievluchten voor de eigen bevolking worden verbannen naar het vernieuwde vliegveld Lelystad. Schiphol wil niet dat vanuit Lelystad gevlogen wordt op de hoogtes die die vliegtuigen vanuit Amsterdam gebruiken. Dat betekent dat er onder het ‘Schiphol-luchtruim’ gevlogen moet worden. Dat resulteert in hoogtes van 1800 meter dwars over de Veluwe en de IJsselvallei. In luchtvaartkringen wordt dit “idioot laag” genoemd. Lelystad wordt dus een vliegveld zonder luchtruim.

Gevolgen uitbreiding Lelystad Airport

Voor de Veluwe heeft dat grote gevolgen. De vliegtuigen vliegen zo laag over dat het type en vliegmaatschappij herkenbaar zijn. Vliegen op deze hoogtes gaat gepaard met veel herrie van de vroege ochtend tot de late avond. Dat zal alleen maar meer worden want de maatschappijen eisen nu al dat er ook ’s nachts mag worden gevlogen en willen eveneens een verhoging van het aantal toegestane vluchten. Vliegen op 1800 meter betekent ook een hoger kerosineverbruik waardoor de uitstoot van fijnstof enorm toeneemt. Allemaal zaken waar de bewoners niet op zitten te wachten, maar ook niet de toerist die voor zijn rust de Veluwe opzoekt. De toeristische sector zal dan ook een zware opdonder krijgen door deze plannen. Minder overnachtingen betekent ook minder mensen op de terrassen en in de restaurants en minder omzet voor de middenstand van de dorpen. Dat vraagt volgens Red de Veluwe om actie omdat ook een stuk werkgelegenheid in het geding is.

Actiegroepen

De actiegroep Red de Veluwe (waar OME onderdeel van is) is momenteel bezig met actiegroep HoogOverijssel om een inventarisatie te maken van de onvolledige en onjuiste informatie waarop het Luchtvaartbesluit Lelystad is gebaseerd en de rammelende procedures die gedurende het hele traject tot aan de besluitvorming zijn gevolgd. De manier waarop de aansluitroutes zijn doorgedrukt is verre van transparant en erg ondemocratisch, vinden beide actiegroepen. Ook inspraak van zowel bestuurders als bevolking is er niet geweest. Verder ontbreken bijvoorbeeld goede onderzoeken naar de effecten op milieu en gezondheid onder de aansluitroutes, die pas eind juni werden gepresenteerd. Veel kennis over de gevolgen voor de gezondheid wordt nu nog door de overheid onder de pet gehouden.
De actiegroep vindt dat al die kennis gedeeld moet worden. Het is belangrijk dat bewoners eerlijke informatie krijgen zodat ze zich een goed oordeel kunnen vormen over de kwalijke gevolgen voor het milieu, hun gezondheid en welbevinden en de economie van de IJsselvallei en de Veluwe.

Geluidsoverlast blijft bestaan

Inmiddels is duidelijk geworden dat de staatssecretaris toch ook kan luisteren en mede dankzij de inspanningen van veel OME leden hebben we bereikt dat de aansluitroute, die op 1.800 meter over Epe, Vaassen en Hoog Soeren was gepland, volledig is geschrapt. Het flyeren, de ‘Red de Veluwe’-petitie (bijna 29.000 handtekeningen!) en de ruime aandacht in de media hebben daar beslist toe bijgedragen. Maar het gevolg is wel dat alle vertrekkende vliegtuigen nu uitsluitend de route over Heerde, Oene en Teuge gaan volgen. Dit zal toch tot aanzienlijke geluidsoverlast in Epe en Vaassen leiden gezien de nabijheid van de vliegroute. Voor Heerde en Oene is de herrie helemaal onacceptabel.

Kwalijk daarbij is dat er ter hoogte van Oene uitgeklommen gaat worden van 1.800 naar 2.700 meter, waardoor er juist daar meer herrie wordt gecreëerd en meer fijnstof en CO₂ vrijkomt. Het lawaai en de uitstoot verplaatsen zich nu dus naar het open land tussen A50 en de IJssel en zullen ook Hoenderloo, het Deelerwoud en Park de Hoge Veluwe zwaar treffen. De voorgestelde verhoging van de uitvliegroute met 900 meter is nauwelijks een tegemoetkoming: ook op 2700 meter zal de geluidsoverlast onacceptabel zijn. De Noord-Veluwe mag er dan wat op vooruit gaan, de IJsselvallei en de Zuid-Veluwe betaalt daarvoor de prijs. De actiegroepen volharden daarom in hun eis dat de Staatssecretaris haar plannen voor Lelystad opschort totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zullen zijn dan nu voorgesteld. De herindeling van ons zwaar verouderde luchtruim, dat voor het laatst in 1954 werd ingedeeld, moet plaatsvinden vóórdat Lelystad opengesteld wordt.

Geluidsnormen

In de pers laat het Ministerie van I&M weten dat ook bij een lage vlieghoogte van 1.800 meter de maximale geluidsnorm van ‘48 dB(A) Lden’* niet zal worden overschreden. Deze norm wordt ook gehanteerd in de Milieu Effect Rapportage die ten behoeve van de opening van vliegveld Lelystad is vervaardigd. Dat stelt een heleboel bewoners gerust want de overheid zal ons geen rad voor de ogen draaien. Immers, 48 decibel komt globaal overeen met het geluid van licht autoverkeer op 30 meter, of met regen en ritselende bladeren in het bos.
Maar het vervelende is dat er de toevoeging ‘Lden’ achter staat en ook dat er binnen de luchtvaart niet wordt uitgegaan van werkelijk ter plekke gemeten waarden, maar van rekenmodellen op basis van computerprogramma’s. Het gaat dus om een puur theoretisch rekenmodel, dat volledig voorbijgaat aan de enorme herrie van een overvliegend vliegtuig.

De werkelijkheid is dat een maximale waarde van ‘48 dB(A) Lden’ in de luchtvaart betekent dat het gemiddelde geluidsniveau per jaar de 48 decibel niet zal overschrijden!

Dus dat gaat volledig voorbij aan het feit dat de piek van het geluid bij een overvliegend vliegtuig op 1.800 meter aanzwelt tot globaal 80 tot 85 decibel en daarna weer afzwakt. Bij 85 decibel kun je niet normaal meer converseren. Het geluidniveau is te vergelijken met het lawaai van een wekkeralarm of een haarföhn.
En waar dit ook volledig aan voorbij gaat is dat de meeste vliegbewegingen over onze hoofden juist in de zomermaanden plaatsvinden en dat de eerste vakantievluchten direct om 6 uur ’s morgens van Lelystad vertrekken.
Iedereen kan zich nu wel voorstellen dat er in de toekomst in de zomermaanden tussen 6 en 7 uur ’s morgens wel 10 of 15 vliegtuigen achter elkaar gaan over komen en datzelfde herhaalt zich nog één of twee keer per etmaal. Dat is beslist géén prettig vooruitzicht. Maar de overheid houdt vol: alles blijft binnen de wettelijk gestelde normen!

rechter 5041a

 

Politiek

Een probleem ligt nog bij de Gelderse Staten. De Statenfracties van D’66, CDA en VVD hebben geweigerd zich aan te sluiten bij een Overijssels initiatief om er bij de regering voor te pleiten om éérst het luchtruim opnieuw in te delen voordat vliegveld Lelystad van start kan gaan. Zij houden vast aan opening van Lelystad in 2019 en acceptatie van de laagvliegroutes tot de herindeling in 2023. Dat komt deze partijen op veel kritiek te staan van Ons Mooi Epe en Red de Veluwe. Ook veel burgers hebben deze partijen al laten weten dat ze boos zijn omdat er niet wordt opgekomen voor de Gelderse belangen.

Een meerderheid in het parlement  tekent zich af voor het doorgaan van Lelystad omdat de formerende partijen afspraken hierover hebben gemaakt. Red de Veluwe laat het daar niet bij zitten. Daarom wordt ook de lobby richting politiek verder opgevoerd zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk.

De meeste gemeentes zijn inmiddels zover dat ze inzien dat dit grote nadelige gevolgen heeft voor het leefklimaat in hun dorpen. Ze zijn zich er intussen ook van bewust dat de economische schade groot is, zo heeft de Recron hen voorgerekend. De rustzoekende toerist zal de getroffen dorpen links laten liggen en dat heeft verstrekkende gevolgen niet alleen voor de recreatie ondernemers zelf maar ook voor alle indirect betrokkenen zoals horeca, middenstand, fietsverhuurbedrijven etc. Negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid zullen niet uitblijven. Gemeentes krijgen zelf ook minder inkomsten. De te innen bedragen aan toeristenbelasting zullen dalen evenals de WOZ inkomsten vanwege een waardedaling van de woningen.

Kom in actie!

Ons Mooi Epe en Red de Veluwe zetten in op een zo groot mogelijk aantal bezwaren tegen de laagvliegroutes. Ook het aangepaste plan van Staatssecretaris Dijksma komt dus op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland Friesland en Drenthe. De stiltegebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden ondanks de verhoging van 900 meter helaas nog steeds aangetast. Voor de IJsselvallei en het zuiden van de Veluwe verandert er niets, deze aanvliegroutes blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland en Overijssel.

Tot 2 november is het mogelijk te reageren op de internetconsultatie van het Ministerie van I&M over de laagvliegroutes. Het Ministerie vraag om verbetervoorstellen op de laagvliegroutes. Uiteraard is dit een lastige vraag voor inwoners. U kunt de internetconsultatie echter ook gebruiken om uw onvrede te uiten. Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl.
Bewoners, die de voorkeur geven aan een standaard reactie kunnen terecht op de website van Red de Veluwe. Daar staan diverse modelreacties klaar die overgenomen kunnen worden. Red de Veluwe blijft bij haar standpunt dat er eerst een herziening van het luchtruim moet komen voordat Lelystad Airport open kan. Grote aantallen reacties op de internetconsultatie kunnen die eis flink kracht bijzetten.

Voorbeeldbrief

Op de website www.reddeveluwe.nl is een voorbeeldbrief te downloaden. Ook blijft Red de Veluwe op haar website actuele informatie verschaffen over de politieke ontwikkelingen. Verder zullen daar eventuele conclusies van verschillende, nog lopende studies naar onderdelen van de besluitvorming worden gepubliceerd.

Donaties gevraagd

Samen met de stichting HoogOverijssel wordt een civiele procedure tegen de voorgenomen beslissing voorbereid. Juristen en luchtvaartdeskundigen zijn bijzonder druk met het verzamelen en catalogiseren van alle documenten, verslagen en rapporten, die in de loop van de afgelopen 10 jaar over de voorgenomen uitbreiding van Lelystad zijn gepubliceerd. Allerlei zaken, zoals CO₂- en (ultra)fijnstof uitstoot, stikstofdepositie, geluidsoverlast en (vlieg)veiligheid zijn onderwerpen, die tot in detail zullen worden uitgespit om aan te tonen, dat de besluitvorming op basis van onvolledige, foutieve en misleidende informatie heeft plaatsgevonden. Ongunstige resultaten van eerdere onderzoeken zijn tevoorschijn gekomen en zullen in een gerechtelijke procedure gebruikt worden om de rechter ervan te overtuigen dat beslissingen moeten worden teruggedraaid. U begrijpt dat een en ander een groot aantal kosten met zich mee gaat brengen.

Daarom verzoeken we in ieder geval alle ondertekenaars van de petities om allemaal minimaal € 10,00 te storten op de bankrekening van de belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’, rekeningnummer NL92 RABO 0307 4511 51, onder vermelding van ‘Red de Veluwe’.
Uiteraard zullen wij tijdens de eerstvolgende ledenvergadering weer een volledige verantwoording voor de inkomsten en de uitgaven afleggen.

Civiele procedure

Ook kunt u natuurlijk van de mogelijkheid gebruik maken om voor een bedrag van minimal € 250,00 mede-eiser in het te voeren proces te zijn. Meer informatie over de civiele procedure vindt u hier: http://hoogoverijssel.nl/stichting-hoogoverijssel/.

handtekeningcartoon[2]Op de hoogte blijven? Volg de ontwikkelingen via social media:
Red de Veluwe
Facebook: https://www.facebook.com/RedDeVeluwe/
Twitter: https://twitter.com/reddeveluwe
HoogOverijssel
Facebook: https://www.facebook.com/HOOGOVERIJSSEL/
Twitter: https://twitter.com/HoogOverijssel

* Lden betekent Level Day Evening Night, een manier om omgevingslawaai uit te drukken. Lden die in de luchtvaart wordt gebruikt betekent een gemiddeld geluidniveau per jaar.

Presentaties infoavond Lelystad Airport

Infoavond MiddenstipAfgelopen vrijdagavond is er door Red de Veluwe en Ons Mooi Epe in de Middenstip in Epe een informatieavond gehouden door en voor bezorgde burgers. Doel van de avond was vooral het delen van kennis zodat we op de informatieavonden van de overheid over de juiste achtergrondinformatie beschikken.

Er werd een presentatie gegeven door Leon Adegeest van Stichting HoogOverijssel en een presentatie van Alexander ter Kuile, ook van Stichting HoogOverijssel.
De presentaties zijn hier te downloaden:

Op 12 september heeft HoogOverijssel een symposium verzorgd voor leden van de Tweede Kamer. De presentatie die daar is gegeven vindt u hier:  http://hoogoverijssel.nl/news/symposium-12-september-den-haag/
De opnames vindt u hier: https://www.youtube.com/channel/UC-AFssDcttLBIffx13Y6-rQ

Ook de pers was aanwezig:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2143584/Geluidsoverlast-door-laagvliegen-groter-dan-gemeld

http://www.rtvoost.nl/nieuws/276807/bijeenkomst-in-epe-van-actiegroepen-tegen-laagvliegroutes-lelystad-airport

Wat kunt u doen?

Dinsdag 26 september is de regionale informatiebijeenkomst van Ministerie I & M in Apeldoorn. Laat je zien/horen op die bijeenkomsten, zodat de politiek weet dat we enorm ongerust zijn !! Aanmelden kan hier: https://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/.

Ook kunt u uw zorgen kenbaar maken aan de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. De lijst met e-mailadressen (en postadres) kun u hier downloaden.

Wilt u ons financieel ondersteunen? Elk bedrag is van harte welkom. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld samen met de actiegroep Hoog-Overijssel juridische procedures opstarten.
NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe. Onder vermelding van Red De Veluwe.

 

Reactie tegemoetkoming bezwaren Lelystad Airport

Persverklaring

Het plan van Staatssecretaris Dijksma komt op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland en Friesland die dinsdag 12-9 de petities hebben overhandigd. De stilte gebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden gered, maar voor Overijssel, Friesland verandert er niets: De aanvliegroutes over Overijssel blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland. Winst is dat de nieuwe uitvliegroute naar het zuiden  niet langer over de belangrijkste stiltegebieden op de Noord Veluwe gaat. Daar staat echter tegenover dat het lawaai zich nu verplaatst naar het open land tussen A 50 en de IJssel en daar Heerde, Oene, Hoenderloo, Hoog Baarlo, het Deelerwoud en Park de Hoge Veluwe zwaar zal treffen. De voorgestelde verhoging van de uitvliegroute met 3000 voet (circa 1 km) is nauwelijks een tegemoetkoming:  ook op 9000 voet (3 kilometer) is de geluidsoverlast gewoon absurd. De Noord Veluwe mag er dan wat op vooruit gaan, de Zuid Veluwe betaalt daarvoor de prijs. De actiegroepen volharden daarom in hun eis dat de Staatssecretaris haar plannen voor Lelystad opschort totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zullen zijn dan nu voorgesteld.

De petitie van Red de Veluwe  loopt door en mensen kunnen gewoon blijven ondertekenen: https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger/. De actiegroep Red de Veluwe is bezig met het oprichten van een Stichting HoogoverGelderland, die de belangen van alle burgers  in Gelderland zal blijven behartigen.


Wij willen u graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.

Informatieavond op 22 september Lelystad Airport

Aan iedereen die geïnformeerd wenst te worden over de laagvliegroutes van Lelystad Airport

Op 1 april 2019 wordt het vernieuwde vliegveld Lelystad in gebruik genomen.
Voor wat betreft de aan-en uitvliegroutes van vliegveld Lelystad is gekozen voor routeset B+.
Dit betekent dat vanaf Lelystad vertrekkende vluchten via Oldebroek-Wezep zullen uitvliegen. Daarna moeten deze vertrekkende vliegtuigen aansluiting vinden op het hogere luchtruim. Deze aansluitroutes zijn inmiddels zonder enige vorm van overleg door de centrale overheid vastgesteld en per factsheet eind juni ter kennis gebracht aan provinciale en lokale overheden en de media. En daarmee werd de burgerij alweer met een voldongen feit geconfronteerd. Uit deze factsheet blijkt dat er twee vertrekroutes zijn gesitueerd boven Gelderland, dwars over stiltegebieden, Natura 2000 gebieden en het Gelders Natuurnetwerk.

Woonkernen en dorpen als Elburg, Oldebroek, Hattemerbroek, Hattem, Wapenveld, Heerde, Epe, Emst, Wissel, Niersen, Vaassen, Wenum-Wiesel, Hoog Soeren, Radio Kootwijk, Harskamp, Hoenderloo en Otterlo, maar ook Veessen, Oene, Terwolde, Twello, Teuge, Klarenbeek, Loenen, Eerbeek en Brummen worden hier direct door getroffen. Over die routes wordt bizar laag op een hoogte van slechts 1.800 meter gevlogen. Ter vergelijking, de vliegtuigen die u nu al hoort op weg naar Schiphol, vliegen op een hoogte van 3,5 tot 5 kilometer (10 tot 15.000 voet).

Deze geplande aansluitroutes en met name de vlieghoogte zullen leiden tot aanzienlijke geluidshinder, milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Naast een bedreiging van het woonklimaat is er ook een bedreiging voor het toerisme. De meeste toeristen komen naar de Veluwe om te genieten van de rust en de stilte, die voorgoed zullen verdwijnen als deze plannen doorgang vinden.

Verschillende burgers en belangengroepen langs de kwetsbare oostelijk Veluwerand zijn tegen deze desastreuze plannen in verzet gekomen en zijn de petitie ‘Red de Veluwe’ gestart. Die is inmiddels ruim 23.000 keer getekend!

Zij bundelden hun krachten in een stichting ‘HoogoverGelderland’ i.o. en hebben inmiddels aansluiting gezocht en gevonden bij gelijkgestemde organisaties in Friesland en Overijssel.

Wij willen u graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.

Hoorzitting Schiphol, aanbieden petities en informatieavonden over Lelystad

Belangrijke informatie

HOORZITTING/RONDE TAFELGESPREK SCHIPHOL 7 SEPTEMBER
Op 7 september, dus morgen al, vindt er over Schiphol en de regionale vliegvelden (o.a. Lelystad) een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer. Informatie over de inhoud en de agenda kunt u hier vinden:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A02190

Deze hoorzitting kan via www.tweedekamer.nl  livestream worden gevolgd.
Ook politiekkanaal24  van NPO , tegenwoordig ook wel NPO politiek,  heeft toegezegd dat ze het ook  gaan uitzenden.
Kijken kan eveneens via de app debatdirect.

AANBIEDEN PETITIES EN SYMPOSIUM 12 SEPTEMBER
Zoals mogelijk al bekend is, zullen op 12 september door een aantal gezamenlijke opererende actiecomités naar schatting 60.000 handtekeningen, verzameld via petities, worden aangeboden aan Tweede Kamerleden.
Een uniek moment om aandacht te vragen voor het lawaai van de laagvliegende vliegtuigen vanuit Lelystad!!
Onder andere boven de Veluwe en de IJsseldelta.
De petitie ‘Red de Veluwe’ is een initiatief van Mark Vroegindewei uit Heerde, waarbij ‘Ons Mooi Epe’ zich heeft aangesloten, maar ook veel dorpen en woonkernen vanaf Elburg, Oldebroek, Wezep en Hattem tot aan Hoederloo en Harskamp.
Ede was zelf al een petitie gestart, die ook is meegeteld in het totaal van 60.000 handtekeningen.

Vanuit het actiecomité Red de Veluwe vragen wij van ieder dorp onder de laagvliegroute om medewerking.

De volgende punten zijn van belang:

 • De bijeenkomst vindt op 12 september plaats op het Binnenhof in Den Haag;
 • Er mogen om veiligheidsredenen maximaal 100 personen bij aanwezig zijn, waarvan 16 van de Veluwe en 16 uit Ede/Hoge Veluwe;
 • Om 13.00 uur moet iedereen op het Binnenhof aanwezig zijn, om ongeveer 14.15 uur is het afgelopen;
 • Om de aandacht te trekken, zullen er enkele ludieke activiteiten plaatsvinden.
  • Erwin Nijhoff zal  optreden en er zullen borden aanwezig zijn van alle dorpen die met teveel lawaai te maken krijgen.
  • Er worden plaatsnaamborden gemaakt die ter plaatse worden uitgedeeld;

Wij willen u dringend vragen per dorp twee tot drie mensen te vragen en de namen door te geven, die bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn. Graag per mail (info@reddeveluwe.nl) uiterlijk a.s. vrijdag doorgeven, zodat wij dan de definitieve lijst kunnen maken en alle deelnemers van verdere informatie kunnen voorzien.

In de loop van de middag van 12 september wordt er voor de vaste commissie I&M (Infrastructuur & Milieu) van de Tweede Kamer een kort, besloten symposium georganiseerd, waar deskundigen op het gebied van luchtvaart, geluid, milieu en natuur, van actiegroep Hoogoverijssel mede namens ons, de bezwaren tegen de laagvliegroutes met zwaarwegende argumenten zullen onderbouwen. Daarbij zal naar verwachting veel media (o.a. ook TV) aanwezig zijn.

Er zullen zaken worden gepresenteerd om aan te tonen dat de besluitvorming rond Lelystad onvolledig, onzorgvuldig en op z’n minst ondemocratisch tot stand is gekomen, maar ook dat er belangrijke feiten bewust onder de (Alders-)tafel zijn geveegd, omdat deze de besluitvorming hadden kunnen hinderen.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OVER LELYSTAD EN LAAGVLIEGROUTES

Daarnaast is zeer recent bekend geworden dat er diverse info-bijeenkomsten door het ministerie worden georganiseerd.
De eerste bijeenkomsten zijn al op korte termijn.
Zie http://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/

Wij willen u vanuit de belangengroepen ook graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe. Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.

Vliegroutes over Epe

Er wordt al jaren gesproken over de uitbreiding van het vliegveld Lelystad met de bedoeling om een deel van het aantal vliegbewegingen van vliegveld Schiphol over te hevelen en Schiphol de kans te bieden verder te groeien.

Intensieve discussies aan de z.g. Alderstafel (genoemd naar de vroegere PvdA politicus Hans Alders, die voorzitter was van een commissie die zich gebogen heeft over de uitbreidingsopties voor diverse Nederlandse vliegvelden) hebben geleid tot het selecteren van een aantal alternatieve aan- en uitvliegroutes voor Lelystad, waarbij rekening gehouden moest worden met een aantal factoren:

 • Op de grond zouden woongebieden zo min mogelijk hinder moeten ervaren
 • Aankomende en vertrekkende vliegtuigen van Schiphol, Lelystad en Groningen moeten met voldoende afstand van elkaar kunnen houden
 • De afwikkeling en groei van Schiphol mag niet worden belemmerd
 • Rekening moet worden gehouden met militaire laagvlieg- en oefengebieden
 • Rekening moet worden gehouden met ‘Natura2000’gebieden

De al eerder voorgestelde aanvliegroutevariant voor Lelystad, die over het Vechtdal in Overijssel loopt, zorgde maanden geleden al voor veel commotie, maar de uitvliegroute werd pas in juni bekend gemaakt.

De uitvliegroute van Lelystad naar het zuiden en oosten, waarvoor inmiddels is besloten, loopt over de IJsselvallei. Deze route komt zuidelijk van Kampen aan op het ‘oude land’ en splitst zich ter hoogte van Wapenveld in tweeën.

Eén van deze routes gaat recht over Epe, Emst en Vaassen naar het zuiden van Nederland en de andere gaat recht over Oene en sluit aan op de hogere ‘snelwegen’ naar het oosten.

Globaal tot aan de autosnelweg A1 wordt op een hoogte gevlogen van circa 1.800 meter, daarna wordt pas tot grotere hoogte uitgeklommen.

Lelystad gaat in april 2019 open voor vliegtuigen van het type Boeing 737 en Airbus A320, vliegtuigen die hier normaal op een hoogte van 12 – 15.000 voet (4 tot 5 kilometer) overheen vliegen op hun landingsroute naar Schiphol. Die hoor je nauwelijks.
Vliegtuigen die gaan landen of gestart zijn op Lelystad vliegen veel lager, op nog geen 2 kilometer dus. En dat geeft beslist meer overlast dan een auto die in de verte voorbij rijdt.

Wat kunnen wij in de nabije toekomst verwachten?

De meeste vliegtuigen die van Lelystad vertrekken gaan naar de zuidelijke vakantiebestemmingen. Dus het merendeel van de vertrekkende vliegtuigen komt op minder dan 2 km hoogte over ons heen via de twee uitvliegroutes.

Dan gaat het om naar verwachting in 2019 om 1.000 tot 2.000 startende vliegtuigen en daarna ieder volgend jaar ongeveer 1.000 meer, zodat we in 2022 naar verwachting maximaal 5.000 vertrekkende vliegtuigen over ons hoofd horen vliegen.

Lelystad moet doorgroeien tot 45.000 vliegbewegingen (starts én landingen) per jaar en de herinrichting van het Nederlands luchtruim die daar voor nodig is, zal niet eerder zijn beslag vinden dan in 2023.

Er staat ons dus best wat te wachten.

Zie ook de artikelen op Epernet:
https://www.epernet.nl/index.php/diversen/7210-het-wordt-een-stuk-drukker-en-lawaaieriger-boven-ons

https://www.epernet.nl/index.php/actueel/7235-epe-maakt-zich-wel-degelijk-zorgen-over-nieuwe-vliegroutes

Is er nog hoop?

Volgens Jan de Hoop wel. Zie onderstaand artikel van de Stentor:

http://www.destentor.nl/veluwe/nieuwslezer-jan-de-hoop-in-geweer-tegen-laagvliegroute-lelystad-airport~a25b5eff/ 

Petitie Red de Veluwe

Er is een petitie gestart die zich inzet voor het behoud van de Veluwe. Kom in verzet en teken de petitie: https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger?locale=nl

Op de hoogte blijven? Volg Red de Veluwe op Facebook: https://www.facebook.com/RedDeVeluwe/.

Einde voor vliegveld Teuge?

Een ander gevolg is dat door deze beslissing het einde dreigt voor Vliegveld Teuge:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/03/het-einde-dreigt-voor-vliegveld-teuge-11563755-a1565422

Er is ook een petitie gestart voor het voorbestaan van Teuge: https://voortbestaanteuge.petities.nl/

Meer informatie:

Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport