Kom naar de hoorzitting 28 januari!

Voor wie het gemist heeft, de hoorzitting is terug te bekijken op de site van de gemeente Epe.

De meesten van u hebben een advies van de bezwaarschriftencommissie aan het College van B&W, ontvangen om uw bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
Het College van B&W moet op dit advies nog een beslissing nemen en vanaf dat moment gaat de beroepstermijn van 6 weken lopen.
Er zijn aan de vereniging vragen gesteld hoe nu verder te handelen. Wij schrijven hier een aantal mogelijkheden voor u op.

 1. Als u lid bent van de vereniging Ons Mooi Epe: de Vereniging is als belanghebbende aangemerkt en zal dus op de hoorzitting van 28 januari namens haar leden het woord voeren. Dit zal gebeuren door een jurist.
  Er zijn slechts een beperkt aantal zitplaatsen in de raadzaal, daarom mogen alleen genodigden hier plaatsnemen. Als u geen uitnodiging heeft kunt u de hoorzitting volgen via een scherm in de centrale hal van het gemeentehuis.
  Kom massaal naar de hoorzitting om de gemeentebestuurders opnieuw te laten zien wat er werkelijk leeft onder de inwoners van Epe!
  De zitting begint om 19.00 uur en is, als u echt niet kunt komen, ook live te volgen via http://epe.raadsinformatie.nl/live.

Nog geen lid van de vereniging Ons Mooi Epe? Lid worden kan eenvoudig via deze link. Het lidmaatschap is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

 1. Bent u wel als belanghebbende uitgenodigd voor de hoorzitting van 28 januari (omdat u binnen een straal van 300 meter van de bomen woont), dan adviseren wij u eveneens te verschijnen op de hoorzitting én uw bezwaarschrift toe te lichten. Indien u -naast uw eigen verhaal natuurlijk- behoefte heeft aan extra argumenten kunt u daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: info@onsmooiepe.nl.
 1. Als blijkt dat het College van B&W het advies van de bezwaarschriftencommissie u niet als belanghebbende aan te merken overneemt, zult u opnieuw een brief ontvangen met het besluit van het College. In dat geval kunt u in beroep tegen de beslissing van B&W: omdat u verder dan 300 meter van de bomen aan de Heerderweg woonachtig bent, bent u volgens de gemeente geen belanghebbende.
  Als u -of uw minderjarige kinderen-  veelvuldige gebruikers van de Heerderweg zijn, heeft u er wel degelijk een groot belang bij dat die weg veilig is. Door de weg breder te maken, de 80 km p/u te handhaven en de bomen te kappen, is de verkeersveiligheid in het geding. In dat geval is de plaats waar u woont niet van belang en heeft de gemeente een te beperkt criterium gebruikt. De vereniging zal, zodra het College inderdaad dergelijke besluiten gaat nemen, op deze website een voorbeeld van een beroepschrift plaatsen dat u dan kunt gebruiken.

Zie voor meer informatie over de hoorzitting de website van de gemeente.

Graag tot 28 januari in het gemeentehuis! Vergeet niet om ook je buren, vrienden en collega’s op te roepen om mee te gaan.