Beroepsprocedure (kapvergunningen)

Beslissing college bezwaar

Het college hoeft het advies van de commissie niet op te volgen en heeft dat jammer genoeg ook niet gedaan.
Het college heeft grof gezegd de provincie gelijk gegeven en de bewoners en de Vereniging Ons Mooie Epe niet. De afwijzende beslissing van het college B&W is hier te downloaden.

Als wij nu niets doen, kan de provincie in theorie over 6 weken beginnen met de kaalslag van de Heerderweg. Dat is natuurlijk niet wat wij willen en zal – zolang het broedseizoen duurt- waarschijnlijk ook niet gebeuren.

Beroep

OME heeft de beslissing van het college voorgelegd aan de rechter (beroepsprocedure) en wil daarnaast opnieuw een voorlopige voorziening aanspannen om de provincie opnieuw te verbieden met kappen te beginnen zolang de beroepsprocedure bij de rechtbank loopt. Voor de procedures heeft OME hulp ingeschakeld van een advocaat.

Als de voorlopige voorziening bijvoorbeeld niet wordt toegewezen, kan de provincie gewoon beginnen met kappen, ook al loopt de beroepsprocedure nog. En wat heeft het voor zin die door te zetten als de bomen al plat liggen.

Beroepschrift1Wij zijn als samen met de verenigingen VBKE, VME en de Stichting het Sint Anthonie Gilde in beroep gegaan tegen de verleende omgevingsvergunningen 6675, 6682 en 6691. Dit betreft in totaal zo’n 300 bomen. Het beroepsschrift kunt u hier nalezen.
Tevens hebben een aantal bewoners van de Heerderweg als particulier beroep aangetekend.

Tegen de verleende vergunningen (8941, 10310 en 10311) van in totaal 10 bomen  hebben besloten niet in verder beroep te gaan.

Overige procedures

Naast het bestemmingsplan (dat ondertussen onherroepelijk is) en bovengenoemde omgevingsvergunningen is er ook nog een verkeersbesluit:

Procedures Heerderweg