Verkeersbesluit

Naast het bestemmingsplan (dat ondertussen onherroepelijk is) en de omgevingsvergunningen is er ook nog een verkeersbesluit:

Procedures Heerderweg
Klik op de afbeelding om te vergroten.

In het vastgestelde verkeersbesluit van de N794 van augustus 2015 is te lezen: “Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 28 mei tot en met 9 juli 2015, zijn geen zienswijzen ingediend.”

Enkele inwoners van Epe hebben in 2015  -nog vóór dat OME werd opgericht- bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit waarin de plannen van de reconstructie van de Heerderweg door de gemeente ter inzage zijn gelegd. Op 9 juni jl. kwam er een onverwachte verrassing. Het blijkt dat de gemeente is vergeten de inwoners van Epe in 2015 te laten weten dat wij zienswijzen konden indienen tegen dit besluit.

De rechtbank  wil nu onderzoeken of dit verkeersbesluit wel rechtsgeldig tot stand is gekomen. Op dit moment staat het verkeersbesluit dus nog niet vast.

De uitspraak van de rechtbank kunt u hier downloaden.

Daarnaast is, door de aanpassing van de plannen van de provincie, de snelheid na vaststelling van het verkeersbesluit voor het grootste gedeelte van de weg gewijzigd van 80 naar 60 km. Het is op dit moment nog niet duidelijk of hier een nieuw verkeersbesluit voor genomen moet worden.