Update Heerderweg 11-2-2017

Afgelopen maandag 6 februari jl. vond de zoveelste juridische procedure plaats van OME e.a. tegen de provincie en de gemeente Epe.
Er zijn door de rechter aan alle partijen kritische vragen gesteld.
OME e.a. zijn tevreden met de zitting en wachten de uitspraak op 13 februari a.s. af.

Verkeersbesluit

Wie schetst onze verbazing dat ná de sluiting van de zitting, de juridische trukendoos van de provincie en gemeente opnieuw wagenwijd is opengetrokken.
Gedeputeerde Staten heeft op 9 februari jl. het verkeersbesluit –waartegen zienswijzen waren ingediend- nog even snel ongewijzigd goedgekeurd en dat ter informatie aan de rechtbank gestuurd!
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. OME e.a. beraden zich hier nog op.

Verzoek gemeente intrekking bezwaar

Daarnaast heeft de advocaat van OME e.a. een onleesbare brief van de gemeente ontvangen. Terwijl we in afwachting zijn van een uitspraak van de rechter waar dat bezwaarschrift een rol speelt, wordt OME e.a. verzocht dat bezwaarschrift in te trekken.
De gemeente laat met deze brief opnieuw minachting zien jegens OME e.a. maar ook jegens de rechter.

Foto Jaap Broer
Foto Jaap Broer

Wáár is de bestuurder die waakt over zorgvuldige besluitvormingsprocedures en draagvlak bij de bevolking voor die besluiten? Van overheden mag worden verwacht dat zij het algemeen belang dienen en boven de partijen staan. Zowel de gemeente als de provincie blijken hiertoe niet in staat en overschrijden de grenzen van hun eigen beleid. Zij dienen hier slechts de belangen van een project.

Gelukkig leven we in een rechtstaat. Zonder de bijstand van een gespecialiseerde advocaat is het niet meer mogelijk dit allemaal te begrijpen en deze bestuurders tot ander gedrag te bewegen. De kloof is groter dan ooit.