Stand van zaken Heerderweg eind 2015

Onderstaande mail is vandaag door de provincie naar bewoners en geïnteresseerden gestuurd:

provincie Gelderland

Beste bewoners en geïnteresseerden.

Met deze mail informeren wij u over de ontwikkelingen rond het plan Heerderweg.

Het zal u mogelijk niet zijn ontgaan dat de afgelopen maanden in Epe een en ander speelde rond het plan om de Heerderweg veiliger te maken voor fietsers en andere weggebruikers. Na een intensief inspraaktraject en de afronding van het plan en aanpassing van het bestemmingsplan stonden we klaar voor de uitvoering. Voor een groep mensen werd op dat moment duidelijk dat het plan impact zou hebben op de bomen aan de Heerderweg. Dit leidde tot onrust, vragen, een bewonersavond in de kerk in Epe, vragen in de gemeenteraad en in Provinciale Staten. Directe aanleiding was de aanvraag van de omgevingsvergunningen kap door de provincie bij de gemeente Epe.

Bezwaar tegen de omgevingsvergunning kap

Bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning kap bij de gemeente Epe. De provincie ook. Dat kan vreemd overkomen voor u als bewoner maar is op zich niet ongebruikelijk. De provincie werkt nog steeds nauw samen met de gemeente Epe aan het realiseren van het plan. Maar met de afwijzing van een deel van de vergunningen zijn wij het niet eens. Enerzijds is dit formeel. Achteraf blijkt voor sommige bomen bij de gemeente geen vergunning nodig te zijn. Anderzijds zien wij dat door de werkzaamheden wortels van bomen beschadigd gaan worden. Wij vinden het beter om deze bomen nu in de kapaanvraag mee te nemen en te zorgen voor een aangesloten of goede herplant in één keer. Zo ontstaat er een betere nieuwe structuur voor aanplant langs de weg. De gemeente heeft de tijd voor de procedure tot medio april 2016.

In gesprek met belangengroepen op 13 januari

Op 2 december hebben ondermeer bewoners ingesproken bij de commissie van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten (het provinciale dagelijkse bestuur) heeft toegezegd niet te starten met het rooien van bomen voordat alle vergunningen binnen zijn. Dit betekent dat we de werkzaamheden verplaatsen naar het najaar van 2016. De tijd die hierdoor is ontstaan wordt nu benut door met belangengroepen om de tafel te gaan. Dit gebeurt op 13 januari 2016. De belangengroepen willen een voorstel toelichten waarin de Heerderweg én veiliger wordt én de bomen gespaard kunnen worden. Dit voorstel wordt door de provincie technisch uitgewerkt en getoetst door een onafhankelijk bureau op verkeersveiligheid. Het bestuur van de provincie beslist daarna over het vervolg proces in maart/april.

Nieuwe planning

De planning verandert. We verwachten dat we u kunnen informeren over de uitwerking van de plannen in de periode eind maart – april. De start van de uitvoering schuiven we door naar het najaar van 2016.

Wij wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen en een en goede start voor 2016.

Met vriendelijke groet,

Projectteam N794