Kaalslag door provincie en gemeente mag doorgaan

Zojuist hebben wij van onze advocaat de uitspraak van de rechter ontvangen.
De rechter geeft de provincie toestemming te beginnen met het kappen van alle bomen, ook de 34 beeldbepalende bomen in de Norelbocht.
De rechter heeft helaas in zijn uitspraak een onjuist uitgangspunt gehanteerd: de rechter overweegt (op blz. 2 onderaan) dat een bestemmingsplanwijziging nodig is om bomen te sparen.
Zoals iedereen weet is het vastgestelde bestemmingsplan altijd het uitgangspunt geweest: tegen die achtergrond zijn álle wijzigingsvoorstellen gemaakt en álle gesprekken met de provincie gevoerd.
Dit staat ook in álle aan de rechtbank gestuurde stukken.
Deze evidente onjuistheid in de uitspraak zal ook voor de provincie een wrange bijsmaak geven.
Op deze manier wil waarschijnlijk ook de provincie geen “gelijk krijgen”.

Bomen Norelbocht

Als het te laat is, komt dan het besefVoor de 34 te kappen beeldbepalende bomen in de Norelbocht maakt de rechter een belangenafweging: het belang van de provincie zo snel mogelijk met kappen te willen beginnen wordt door de rechter zwaarder gewogen dan de door OME e.a. gewenste zorgvuldige afweging die d.m.v. een bezwaarschriftenprocedure kan worden bewerkstelligd.

De uitspraken van 18 januari jl. en deze uitspraak hebben een voorlopig karakter.
Zij geven de provincie echter wél de gelegenheid per direct met kappen te beginnen.
Er is voor OME geen eer meer te behalen via een zgn. “bodemprocedure” alsnog gelijk te krijgen terwijl de kaalslag in m.n. de Norelbocht dan al heeft plaatsgevonden.

De meeste bomen blijven staan

We moeten niet vergeten dat we met z’n allen hebben kunnen voorkomen dat de provincie totaal onnodig 603 bomen had platgelegd.
Dat zijn nu nog 225 bomen: nog steeds te veel en onnodig om de Heerderweg “veilig” te maken.
De burgers hebben de Heerderweg voor een gigantische, onomkeerbare kaalslag behoed. Het gemeentebestuur had deze belangen samen met haar inwoners moeten behartigen, maar is daarin schromelijk te kort geschoten.

De provincie heeft ons laten weten dat de verwijdering van de posters bij Ons Mooi Epe in rekening zal worden gebracht. De posters zullen vanavond nog verwijderd worden.

We willen iedereen die ons de afgelopen maanden in welke vorm dan ook gesteund heeft ontzettend bedanken! Samen hebben we toch een hoop weten te bereiken!
De meeste bomen blijven staan.