Agenda informatieavond 25 april

FB event

Ongetwijfeld kunt u zich de enerverende avond op 22 oktober 2015 in de Grote Kerk nog herinneren, toen de actiegroep een bijeenkomst organiseerde over de reconstructieplannen voor de Heerderweg (N794) in Epe.

Vervolgens zijn wij, inmiddels als belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’ (OME), op 2 december 2015 aanwezig geweest op de BOC commissievergadering bij de Provinciale Staten van Gelderland, alwaar een aantal bezorgde inwoners van Epe uitdrukking heeft gegeven aan hun zorgen over de voorgenomen kap van meer dan 600 bomen langs de Heerderweg.

Als vervolg daarop is de projectgroep van de provincie samen met OME constructief aan de slag gegaan om het alternatieve plan van OME op een identieke manier uit te werken, met als doel om in de loop van de maand mei, volgens opdracht, beide alternatieven aan GS te kunnen presenteren. Gedurende de afgelopen maanden is er door beide partijen hard gewerkt, maar naar buiten toe is het als gevolg daarvan behoorlijk stil geweest.

Nu beide plannen klaar zijn, heeft OME besloten, een informatieavond te organiseren om de bewoners van de Heerderweg e.o., belanghebbenden en geïnteresseerden uitgebreid op de hoogte te brengen over het verloop van het proces, de huidige stand van zaken, het ontwerp van OME, de effecten daarvan en het mogelijke vervolg van de besluitvorming binnen de provincie.

Om een nadere toelichting te geven over dat besluitvormingsproces hebben wij de heer Bob Roelofs, Griffier van de Staten, bereid gevonden om op deze informatieavond daarover een korte presentatie te geven.

Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.

De informatieavond wordt gehouden op:

Maandag 25 april a.s., ontvangst vanaf 19:00 uur.
Start programma om 19:30 uur.
Locatie: Hotel Restaurant Dennenheuvel (Heerderweg 27) te Epe.

Voorafgaand aan het programma bestaat de mogelijkheid om de uitgewerkte tekeningen van het 60km-plan van OME te bekijken.

Wij stellen het bijzonder op prijs indien u uw reactie(s) op het plan aan ons kenbaar wilt maken door een email met uw opmerkingen te sturen naar info@onsmooiepe.nl.
Op de informatieavond zelf zullen wij tevens formulieren uitdelen, waarop u uw op- en aanmerkingen kunt vermelden.

Wij hopen op uw komst te mogen rekenen.

P.S. Om de kosten voor de vereniging te beperken, zodat we deze aan de kwaliteit van ons plan en vervolgproces kunnen besteden, zijn consumpties deze avond voor eigen rekening.