Politieke avond 28 februari 2018

Beste leden van Ons Mooi Epe!

Op onze algemene ledenvergadering is afgesproken dat Ons Mooi Epe zich concentreert op twee onderwerpen die voortgekomen zijn uit onze ervaringen met de Heerderweg. Het verbeteren van de bestuurscultuur in de gemeente Epe en het realiseren van een betere verbinding met en betrokkenheid (invloed) van de burgers.

Hiertoe heeft OME een manifest opgesteld dat, tot ons genoegen, inmiddels door een groot aantal politieke partijen in Epe is onderschreven.

Wij organiseren, samen met die partijen die aangegeven hebben ons manifest te onderschrijven op 28 februari a.s. in de Middenstip om 19.30 uur een politieke avond waarbij wij met die politieke partijen terugkijken op het proces Heerderweg en andere zaken waarbij burgerparticipatie geen of een veel te kleine rol heeft gespeeld. We kijken vooral ook hoe in de toekomst een en ander kan verbeteren en wat de diverse politieke partijen die ons manifest hebben onderschreven hiervoor willen gaan doen. Ook de mening van de gemeentelijke politieke partijen rond de laagvliegroutes Lelystad komt aan de orde.

Wij hebben de oud-burgemeester van Heerde, Inez Pijnenburg, bereid gevonden om deze avond als gespreksleider in goede banen te leiden.

Daarnaast zal Robert Tieskens, voorzitter van Stichting “Red de Veluwe” een update geven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de laagvliegroutes en vliegveld Lelystad.

Omdat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen zijn, is het goed om bij uw keuze goed af te wegen wat de gemeentelijke partijen nu feitelijk voor u hebben betekend en in hoeverre zij hun beloftes hebben waargemaakt. Ook is het goed om te beseffen dat stemmen bij landelijke verkiezingen iets heel anders inhoudt dan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeentelijke politiek staat aanzienlijk dichterbij dan de landelijke en heeft vaak een grotere impact op uw dagelijks leven dan de landelijke politiek.

Op de politieke avond zullen dit soort zaken ongetwijfeld aan de orde worden gesteld en hopen wij op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een goede, weloverwogen stem op 21 maart a.s.

Indien u aanwezig wilt zijn, wilt u dan uw komst melden door een e-mail te sturen naar info@onsmooiepe.nl? Ook niet leden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Indien u dat wilt kunt u dan meteen een vraag over burgerparticipatie, de bestuurscultuur en/of Lelystad indienen door dit aan te geven in de mail.

We zien u graag 28 februari 2018 om 19.30 uur in “de Middenstip” in Epe (Hoofdstraat 46, 8162 AK).

Een verslag van Dick van der Veen van deze avond kunt teruglezen op Veluweland.nl.
Tevens zijn opnames van de avond te bekijken op het YouTube kanaal van RTV794.