Hoorzitting Schiphol, aanbieden petities en informatieavonden over Lelystad

Belangrijke informatie

HOORZITTING/RONDE TAFELGESPREK SCHIPHOL 7 SEPTEMBER
Op 7 september, dus morgen al, vindt er over Schiphol en de regionale vliegvelden (o.a. Lelystad) een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer. Informatie over de inhoud en de agenda kunt u hier vinden:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A02190

Deze hoorzitting kan via www.tweedekamer.nl  livestream worden gevolgd.
Ook politiekkanaal24  van NPO , tegenwoordig ook wel NPO politiek,  heeft toegezegd dat ze het ook  gaan uitzenden.
Kijken kan eveneens via de app debatdirect.

AANBIEDEN PETITIES EN SYMPOSIUM 12 SEPTEMBER
Zoals mogelijk al bekend is, zullen op 12 september door een aantal gezamenlijke opererende actiecomités naar schatting 60.000 handtekeningen, verzameld via petities, worden aangeboden aan Tweede Kamerleden.
Een uniek moment om aandacht te vragen voor het lawaai van de laagvliegende vliegtuigen vanuit Lelystad!!
Onder andere boven de Veluwe en de IJsseldelta.
De petitie ‘Red de Veluwe’ is een initiatief van Mark Vroegindewei uit Heerde, waarbij ‘Ons Mooi Epe’ zich heeft aangesloten, maar ook veel dorpen en woonkernen vanaf Elburg, Oldebroek, Wezep en Hattem tot aan Hoederloo en Harskamp.
Ede was zelf al een petitie gestart, die ook is meegeteld in het totaal van 60.000 handtekeningen.

Vanuit het actiecomité Red de Veluwe vragen wij van ieder dorp onder de laagvliegroute om medewerking.

De volgende punten zijn van belang:

  • De bijeenkomst vindt op 12 september plaats op het Binnenhof in Den Haag;
  • Er mogen om veiligheidsredenen maximaal 100 personen bij aanwezig zijn, waarvan 16 van de Veluwe en 16 uit Ede/Hoge Veluwe;
  • Om 13.00 uur moet iedereen op het Binnenhof aanwezig zijn, om ongeveer 14.15 uur is het afgelopen;
  • Om de aandacht te trekken, zullen er enkele ludieke activiteiten plaatsvinden.
    • Erwin Nijhoff zal  optreden en er zullen borden aanwezig zijn van alle dorpen die met teveel lawaai te maken krijgen.
    • Er worden plaatsnaamborden gemaakt die ter plaatse worden uitgedeeld;

Wij willen u dringend vragen per dorp twee tot drie mensen te vragen en de namen door te geven, die bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn. Graag per mail (info@reddeveluwe.nl) uiterlijk a.s. vrijdag doorgeven, zodat wij dan de definitieve lijst kunnen maken en alle deelnemers van verdere informatie kunnen voorzien.

In de loop van de middag van 12 september wordt er voor de vaste commissie I&M (Infrastructuur & Milieu) van de Tweede Kamer een kort, besloten symposium georganiseerd, waar deskundigen op het gebied van luchtvaart, geluid, milieu en natuur, van actiegroep Hoogoverijssel mede namens ons, de bezwaren tegen de laagvliegroutes met zwaarwegende argumenten zullen onderbouwen. Daarbij zal naar verwachting veel media (o.a. ook TV) aanwezig zijn.

Er zullen zaken worden gepresenteerd om aan te tonen dat de besluitvorming rond Lelystad onvolledig, onzorgvuldig en op z’n minst ondemocratisch tot stand is gekomen, maar ook dat er belangrijke feiten bewust onder de (Alders-)tafel zijn geveegd, omdat deze de besluitvorming hadden kunnen hinderen.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OVER LELYSTAD EN LAAGVLIEGROUTES

Daarnaast is zeer recent bekend geworden dat er diverse info-bijeenkomsten door het ministerie worden georganiseerd.
De eerste bijeenkomsten zijn al op korte termijn.
Zie http://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/

Wij willen u vanuit de belangengroepen ook graag goed en eerlijk informeren over de ontstane situatie en over onze plannen om dat tegen te houden, zodat u zich een goed oordeel kunt vormen over de tot nu toe eenzijdige informatie die door de overheid over dit onderwerp wordt verstrekt. Wij verwachten dat dit ook niet veel anders zal zijn bij de thans lopende en nog komende informatieavonden, die door de centrale overheid worden georganiseerd.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiesessie die gehouden zal worden op vrijdagavond 22 september om 19:30 uur in restaurant ‘De Middenstip’, Hoofdstraat 46 te Epe. Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij globaal kunnen rekenen, verzoeken wij u om uzelf aan te melden via: info@reddeveluwe.nl.