Een respectabel gemeentebestuur in de gemeente Epe?

Op 09 maart 2021 is het presidium bijeengeroepen om (achter gesloten deuren) te spreken over de bestaande bestuurscrisis in de gemeente Epe.

Het presidium is een commissie van de gemeenteraad die aanbevelingen doet over de organisatie en het functioneren van de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de burgemeester en wordt ondersteund door de griffier. In de vergadering van het presidium van 9 maart is gesproken over het thema “Vormen we een goed en respectabel gemeentebestuur?”.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de fractievoorzitters onder meer de participatie van burgers en de communicatie te willen verbeteren. Tijdens de raadsvergadering van 18 maart is de presidiumverklaring in de gemeenteraad gepresenteerd.  De VVD is de enige partij die deze verklaring niet heeft verbonden aan deze verklaring.

Zie ook het bericht op de site van de gemeente Epe.

Hoe gaan we nu verder met de bestuurscultuur en burgerparticipatie?

Het uitblijven van transparantie, het uitblijven van burgerparticipatie, het uitblijven van écht debat in de raad met alle partijen en daarbij de bewezen onmacht tot zelfreflectie, pleiten wat ons betreft niet voor een intern, maar voor een gedegen extern onderzoek. Maar bovenal voor een fundamentele openbare discussie over de bestuurscultuur in deze gemeente.

Met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in het vooruitzicht moet het ons van het hart dat wij opnieuw heel weinig verwachten van het politiek versnipperde landschap in de gemeente Epe: 23 raadsleden, verdeeld over maar liefst 10 verschillende partijen.

Wat zouden wij graag zien dat het aantal partijen drastisch wordt teruggesnoeid, door opheffing, fusies, lijstverbindingen of vergaande samenwerkingsafspraken. Met minder partijen kan er efficiënter worden bestuurd, omdat besluitvorming minder wordt belemmerd door splinter-partijbelangen waar geen enkele inwoner mee is geholpen. Wellicht kan er op die manier iets veranderen aan de belabberde en weinig kritische manier waarop onze gemeente momenteel wordt bestuurd.

Wat doen wij als burgers in ons mooi Epe verkeerd? Waarom verdienen wij een dergelijk gemeentebestuur?

Oproep

Wij willen graag van u weten wat u van de huidige situatie vindt en wat uw suggesties zijn om tot een verbeterde bestuurscultuur, constructieve samenwerking en serieuze burgerparticipatie te komen.
Daarom verzoeken wij u allemaal om uw opmerkingen en suggesties hieronder als reactie met ons de delen.

OME heeft sinds haar oprichting op een aantal belangrijke onderwerpen het verschil kunnen maken. OME is opnieuw tot op het bot gemotiveerd om de op de ALV in 2018 (!) gemaakte afspraken in de praktijk te gaan brengen. Uw inbreng daarbij is onmisbaar.

4 reacties op “Een respectabel gemeentebestuur in de gemeente Epe?

 1. Om spam te voorkomen worden reacties eerst goedgekeurd. Het kan daarom zijn dat uw reactie niet direct verschijnt.

 2. De hele gang van zaken na het aftreden van wethouder Robert Scholten geeft exact aan wat de huidige bestuurscultuur is binnen de gemeente Epe ten aanzien van transparantie. Het feit dat het overleg in het presidium hierover achter gesloten deuren diende plaats te vinden geeft klip en klaar weer hoe deze bestuurscultuur is nl. een achterkamer cultuur en wat mij betreft een onacceptabele gang van zaken anno 2021.
  Ten aanzien van burgerparticipatie binnen de gemeente Epe, is het al even triest gesteld!
  Meest recent de gang van zaken rondom de nieuwbouw van de Boskamp aan de burg. v.d. Feltzlaan toont aan dat er van burgerparticipatie in de voorbereidingsplannen absoluut géén sprake is geweest en dat de omwonenden met voldongen feiten worden geconfronteerd, terwijl de ontwikkelaar van de plannen wel van meet af aan betrokken is geweest in de planvorming.
  Alleen al deze beide voorvallen, zijn voor mij meer dan genoeg reden om mij aan te sluiten bij het standpunt van OME, om een onderzoek naar de Eper bestuurscultuur en de huidige stand van zaken ten aanzien van burgerparticipatie, in ieder geval te laten uitvoeren door een onafhankelijke- en externe partij, waarbij de “slager die zijn eigen vlees keurt” zich met andere belangrijke zaken kan bezighouden!

  Graag spreek ik ook mijn grote waardering uit voor de niet aflatende inzet van OME om ons mooie Epe nóg mooier te maken!

 3. Sinds een tijdje ben ik mij ook gaan verdiepen in de lokale politiek. Althans ik volg deze zoveel mogelijk. Wat mij wel van het hart moet is dat men de “schuld” (voor zo ver men kan spreken van schuld) niet alleen aan de bestuurlijke gemeente kant moet leggen, alhoewel het gat tussen burgers en bestuur aan de bestuurlijke kant is ontstaan, maar missschien mag van de burgers ook wat meer betrokkenheid verwacht worden. Als men nagaat dat bij de gem.raadsverk. 2018 ongeveer 15.800 stemmen zijn uitgebracht en dat er naar de belangrijke on-line-live gem.raads-vergadering van 18 mrt j.l., waar het juist ging over de openheid, 515 kijkers hebben gekeken, dat is 3,2%, dan mogen die kijkcijfers en betrokkenheid wel wat hoger uitvallen. Ik mag me dat ook zelf persoonlijk aantrekken. Dus idd waarom niet samen als het samen kan.

 4. Bij het zoeken naar een uitweg uit deze crisis gaat een onderzoek, of dat nu intern of extern is, echt niet helpen. Ik zou willen voorstellen om op zo kort mogelijke termijn te gaan werken met een burgerberaad, volgens een model zoals Extinction Rebellion dat al een aantal jaren vóorstaat. Niet alleen in het buitenland, maar ook hier in Nederland zijn daar al een aantal successen mee geboekt.
  Mensen zijn het participeren zo langzamerhand helemaal zat, doordat het veelal op een rituele en slecht getimede schijnvertoning uitdraait. Middels een burgerberaad echter kunnen burgers werkelijk mee-beslissen. In een situatie waar complexe thema’s spelen, waar de politiek er niet meer uitkomt en waar polarisatie het gesprek op slot heeft gezet, kan een burgerberaad een netelige kwestie vlottrekken. Voorwaarden zijn dan wel dat de deelnemers door middel van loting samen een representatieve afspiegeling vormen van de samenleving, dat deze deelnemers vervolgens voldoende tijd krijgen om zich door onafhankelijke experts te laten informeren en dat vooraf duidelijk is afgesproken wat de lokale overheid (de gemeente) met de uitkomst zal gaan doen. (Bijvoorbeeld: een besluit wordt genomen als dit door 60% van het burgerberaad gesteund wordt). Kortom: een duidelijk politiek mandaat is noodzakelijk.
  Het idee van het burgerberaad wordt het afgelopen jaar geleidelijk door steeds meer politieke partijen omarmd, maar in de uitwerking ervan zitten evenwel grote verschillen, die meestal juist met dat mandaat te maken hebben. In het buitenland kan bijvoorbeeld Ierland (over abortuswetgeving) als een positief voorbeeld dienen, maar ook in Nederlandse steden, als Utrecht (over energie), Wijk bij Duurstede (over zonnevelden) vinden we interessante voorbeelden. En nu heeft zelfs iemand als Brenninkmeijer er al een speciaal rapport aan gewijd.
  Kortom, in het kader van never-waste-a-good-crisis lijkt ook Epe mij rijp voor het Burgerberaad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.