Voorbeeldbrief wel belanghebbend

Onderstaand vindt u een voorbeeld tekst die u kunt gebruiken als reactie op de brief van de gemeente dat u geen belanghebbende bent.
U kunt de brief ook hier downloaden als Word bestand. Apple gebruikers kunnen hem hier downloaden.
Zorg dat u in ieder geval reageert, anders vervalt uw bezwaar!
Als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft bij het gemeentehuis krijgt u een bewijs van ontvangst.

Aan:
Gemeente Epe
Postbus 600
8160 AP Epe

Betreft: Uw brief van XXXX november 2015

Uw kenmerk: nr 2015-XXXX

Datum:  XXX november 2015

Geachte gemeente Epe,

In genoemde brief wijst u op art. 8.1 jo. 7.1 Awb inzake de hoedanigheid van belanghebbende.

U schrijft dat onder een belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

U gaat echter te kort door de bocht door eenzijdig een criterium te stellen dat een belanghebbende binnen een bepaalde straal van de te kappen bomen zou moeten wonen om gekwalificeerd te kunnen worden als belanghebbende. Om als belanghebbende te worden aangemerkt  is afhankelijk van de gevolgen van een overheidsbesluit en in dit geval is het u duidelijk dat dit niet enkel is het zijn van aanwonende, maar inwoner van Epe alsook eigenaar van woningen of bijvoorbeeld horecabedrijven. Zelf ben ik woonachtig in Epe  …………………………aanvullen met persoonlijke omstandigheden en argumenten

In deze hoedanigheid is mijn bezwaar tegen het kapbesluit dat:

  1. met het kappen het toeristisch aanzien van Epe ernstig wordt geschaad en daarmee mijn belang als betrokkene bij Epe.
  2. Natuurwaarden van Epe worden aangetast, dit raakt elke betrokkene bij Epe.
  3. De veiligheid van de weg is met het plan van de provincie in gevaar, Epenaren maken gebruik van deze weg en hun belang en dus ook het mijne is daarmee geschaad.

Ik ben daarmee direct belanghebbende in het kapbesluit van de gemeente.

Hoogachtend

Naam en adres