D66: Grote kloof tussen college en inwoners epe

Persbericht D66 3-12-2015d66

GROTE KLOOF TUSSEN COLLEGE EN INWONERS EPE

Het is pijnlijk om de grote kloof tussen het College van B&W en de inwoners van de kern Epe te zien. De massale bomenkap op de Heerderweg maakt deze grote kloof zichtbaar. In het bestemmingsplan werd onder meer gesproken van ‘enkele bomen’ die gekapt moesten worden. Inmiddels zijn het meer dan 600 bomen. Daar zit een groot verschil tussen. Bijna tweeduizend handtekeningen en een manifestatie waarbij de Grote Kerk in de kern Epe te klein was. Het College kan zich niet voorstellen dat er iets mis is gegaan in de communicatie. Het College kan de inwoners van Epe niet begrijpen. D66 vindt dit uiterst pijnlijk.

De fractie van D66 had vragen gesteld aan het College van B&W om duidelijkheid te krijgen over de snelheid op de Heerderweg, de veiligheid, de communicatie met de inwoners en de kapvergunningen. De antwoorden van het College van B&W op de vragen van D66 over de snelheid zijn niet duidelijk en lijken meer op een zoekplaatje. Er wordt verwezen naar antwoorden van de provincie. D66 heeft vragen gesteld aan het College, niet aan de provincie en D66 verwacht dan ook van het College van B&W duidelijke antwoorden. Ten tweede komt daar bij dat antwoorden van de provincie door de vragenstellers in provinciale staten inmiddels als onduidelijk en niet ter zake doende werden afgeserveerd in een commissievergadering van provinciale staten op woensdag 2 december. Voor D66 blijft onbegrijpelijk waar om de maximumsnelheid op de weg eerst niet naar 60 km kon en dat in augustus van dit jaar dat op een deel van de weg ineens wel blijkt te kunnen. Dan kan de snelheid ook op andere delen naar 60 km. Dat maakt het veiliger en stiller.

Wat betreft veiligheid geeft het College wel duidelijke antwoorden. Inmiddels lijkt er echter een nieuwe situatie te zijn. De (on)veiligheid van de weg blijft veel vragen oproepen. Opvallend was dat de gedeputeerde van de provincie na kritische vragen van statenleden zelf niet meer over haar eigen cijfers wilde praten. De Heerderweg zou juist relatief veilig zijn. De varkensruggen die er nu elf jaar liggen vormen wel een probleem. Valt daarmee de basis onder het ingrijpende plan weg?

Het College van B&W geeft in de antwoorden over communicatie met de burgers aan dat iedereen over volledige en juiste informatie beschikte. Het College is het niet eens met de D66 fractie dat passages in het bestemmingsplan en in de Stentor waarover het kappen van ‘enkele naastliggende bomen’ wordt geschreven, inwoners van Epe op het verkeerde been kunnen hebben gezet. Onbegrijpelijk en pijnlijk met bijna tweeduizend handtekeningen en een Grote Kerk in Epe die te klein was. Het College kan deze inwoners niet begrijpen.

De meeste fracties in provinciale staten constateerden op 2 december dat het besluitvormingsproces formeel wel volgens de regels was gegaan, maar dat bij de inhoud van de communicatie flinke vraagtekens konden worden gezet. De gedeputeerde Conny Bieze kreeg in de commissievergadering dan ook de opdracht om met de gemeente Epe opnieuw het gesprek aan te gaan. Opnieuw te gaan praten over de herstructurering en over het bestemmingsplan van de Heerderweg. De statenleden begrepen de inwoners van Epe wel. Zij zagen in dat bijna tweeduizend handtekeningen en een te kleine Grote Kerk een duidelijk signaal waren dat er in de communicatie fouten moesten zijn gemaakt. En zij zagen ook in dat de 7 miljoen euro die de herstructurering van de weg kost, waarschijnlijk veel beter kon worden besteed.

D66 maakt zich zorgen over het gesprek dat de gedeputeerde Conny Bieze gaat voeren met het College. De gedeputeerde heeft volmondig toegezegd serieus met de gemeente Epe in gesprek te gaan. Het College laat echter zien de eigen inwoners niet te begrijpen. Een grote kloof tussen College en inwoners. Hoe kan het College van B&W in de gesprekken met de provincie opkomen voor de wensen en belangen van de inwoners van Epe? Hoe kan het College een gesprek voeren over communicatie en draagvlak, als het College zelf de problemen niet lijkt te onderkennen? Dan is zo’n gesprek met de gedeputeerde snel klaar. D66 vindt dit zorgelijk. D66 gaat het College hier binnenkort op aanspreken.

D66 fractie gemeente Epe

Leo Bestebroer                                              Hans de Goede

 

1 reactie op “D66: Grote kloof tussen college en inwoners epe

  1. Krokedillentranen van D66, echt zwaar verzet heb ik in de kerk en bij de provincie niet kunnen ontdekken. Op deze manier stemmen winnen siert ook deze partij niet. Ben zeer benieuw naar de rechterug in de komende tijd van deze en andere partijen in Epe en de provincie.
    groet Ruud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.