Overleg met gemeente over herinrichting Hoofdstraat-Noord

Zoals u weet zijn we nog steeds druk bezig met het redden van de bomen aan de Heerderweg. Het zal niet lang meer duren voordat de bladeren weer aan de bomen komen. Zonder jullie massale steun zouden deze bomen deze maand gekapt gaan worden. Geniet er dus extra van als de toegangspoort van Epe-Noord straks weer groen wordt!

Mede naar aanleiding van alle protesten rondom de Heerderweg heeft de gemeente ons uitgenodigd te komen praten over het plan Hoofdstraat Noord. We waarderen dit zeer en hebben deze uitnodiging dan ook van harte aangenomen. Onderstaand vindt u het verslag van deze ontmoeting.

Verslag overleg met gemeente
Op dinsdag 1 maart was Ons Mooi Epe uitgenodigd op het gemeentehuis om geïnformeerd te worden over het plan Hoofdstraat-Noord: de Hoofdstraat vanaf de stoplichten bij de Julianalaan tot aan de huidige komgrens, bij het politiebureau en dus aansluitend op de voorgenomen reconstructie van de Heerderweg. Van gemeentezijde waren beleidsmedewerkers verkeer, groen en civiele techniek aanwezig, Ons Mooi Epe was vertegenwoordigd door drie leden van de kerngroep.

Aanzienlijke verbetering

Het plan voor herinrichting van Hoofdstraat-Noord belooft een aanzienlijke verbetering. Er moeten een aantal civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd (rioolbuizen en leidingen moeten vervangen worden), maar vooral interessant is het vormgeven aan de wens eindelijk dit – nu enigszins armoedige- stuk weg tot een mooie groene ‘ader’ te maken, zoals in het groen-structuurplan vastgelegd is.

Wat gebeurt er met de bomen?
Dat de bomen die nu nog langs de weg staan in 26 jaar tijd nauwelijks gegroeid zijn is te wijten aan slecht planten indertijd.
Op boomgebied zal het volgende gebeuren:

  1. de slechte bomen gaan er uit.
  2. de goede blijven staan of
  3. een aantal worden verplant omdat de reconstructie van de weg dat noodzakelijk maakt, of
  4. worden tijdelijk opgenomen om werkzaamheden mogelijk te maken en daarna teruggezet
  5. een aantal nieuwe bomen zal worden geplant, soort: de linde tilia mongolica buda, een niet-druipende en elegante boom, die 8-10 meter hoog kan worden.
  6. De tussenbermen worden ingeplant met een lage lonicera enhortensia’s. Met beide soorten zijn elders in het dorp goede ervaringen opgedaan.

Over de oude bomen in het gedeelte van het tracé tussen Paasvuurweg en politiebureau hoeven we ons geen zorgen te maken, die blijven staan. Over de groen voorziening in het traject Brinkgreverweg tot en met het politiebureau zijn we nog in overleg met de gemeente.

Groener en veiliger
De reconstructie is behalve een verbetering voor het groene aanzien van deze entree van Epe veiligheidsbevorderend.
Enkele kruispunten en oversteekplaatsen worden van middengeleiders voorzien (versmalling, veiliger oversteken); tevens worden fietspad en trottoir op eenzelfde hoogte gebracht, hoger dan de rijweg, die dus wat lager tussen de hiertoe te plaatsen betonbanden komt te liggen, vergelijkbaar met het alternatieve voorstel van Ons Mooi Epe voor de Heerderweg. En net zoals in het alternatieve Heerderwegplan zijn dit banden met een schuine rand, hier slechts 5 cm hoog, wat volstaat om de automobilist tot vaart minderen aan te zetten door optische versmalling.

Wandelpad Rozenhof

Indien dat mogelijk is, wordt het wandelpad dat voor de Rozenhof langs loopt vervolgd aan de Rozenhofzijde van de Dellenweg, zodat bewoners van de Rozenhof niet twee keer de Dellenweg hoeven over te steken. Dit is een verandering ten opzichte van het plan zoals dat al in goed overleg met aanwonenden tot stand gekomen was.

Goed vooruitzicht 
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de bijeenkomst met de drie deskundigen van de gemeente zeer positief was. De vereniging Ons Mooi Epe stelt het verzoek om vooraf goed geïnformeerd te worden door de gemeente erg op prijs en zal mogelijk in de toekomst graag van dergelijke uitnodigingen gebruik willen maken.
De vernieuwing van Hoofdstraat-Noord is iets om naar uit te kijken en de sfeer van enthousiasme en openheid in het gesprek was voor beide partijen ronduit bemoedigend.

Zie voor meer info het artikel “Veiliger entree Epe-Noord” in Veluweland.