15-6 vergadering BOC – Ga (weer) mee naar Arnhem!

Beste mensen,
Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 31 mei positief besloten over het aangepaste plan van de provincie: http://www.gelderland.nl/n794. De samenvatting: De snelheid wordt op een groot deel van het traject verlaagd naar 60 km. En in het aangepaste plan worden nog steeds 120 bomen langs de weg gekapt en 100 op particulier terrein. Voor nog eens 200 bomen schat de provincie in dat het moeilijk wordt om deze te behouden. Alhoewel we blij zijn met elke boom die blijft staan, zijn we er nog steeds van overtuigd dat (een deel van) deze bomen onnodig gekapt worden. Zie hiervoor: http://www.epernet.nl/index.php/dossier-heerderweg/5712-ook-na-aanpassing-plan-kaalslag-langs-heerderweg.
En daarom gaan we wederom naar Arnhem om in te spreken op de BOC vergadering. De vorige keer maakte het veel indruk dat we met veel aanwezig waren, dus daarom hebben we ook nu een bus gehuurd. We roepen daarom iedereen op om woensdag 15 juni om 17.30 uur de vergadering van de commissie BOC bij te wonen!

Waarom naar Arnhem?

Inmiddels is de auditrapport, waarin het plan van de provincie en het alternatieve plan van OME met elkaar zijn vergeleken, klaar. Zie voor details het uitgebreide stuk op Epernet: http://www.epernet.nl/index.php/dossier-heerderweg/5713-ons-mooi-epe-verbaasd-en-teleurgesteld.

Op 15 juni a.s. zal door de Provinciale Staten in de Commissie BOC (Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur) over de beslissing van GS worden gesproken. Indien GS het ambtelijke advies zal volgen zal OME wederom spreektijd vragen tijdens de vergadering van de Commissie BOC waarbij massale aanwezigheid van Epenaren opnieuw dringend is gewenst.
De agenda van de BOC vergadering is hier bekijken.

Aanmelden busvervoer vergadering BOCOp naar Arnhem

Voor de mensen die meewillen naar Arnhem hebben we een bus gehuurd. Wil je mee met de bus, geef je dan zo snel mogelijk op via info@onsmooiepe.nl. Vergeet niet om aan te geven met hoeveel personen je mee wilt. De kosten voor de busreis zijn € 10,- p.p. contant (en bij voorkeur gepast) te voldoen. We vertrekken om stipt 16.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Restaurant de Loreley aan de Heerderweg 36. Je kunt je auto op de parkeerplaats van de Loreley laten staan.

Eigen vervoer

Ga je met eigen vervoer dan vindt je onderstaand de gegevens. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis omdat het provinciehuis momenteel verbouwd wordt.

Datum: woensdagavond 15 juni
Tijd: 17.30 uur
Locatie: Raadzaal Stadhuis Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem
Parkeren: Marktplein Arnhem (Markt, 6811 CJ Arnhem)

Het is nog steeds niet te laat. De bomen blijven staan.