Provincie start maandag met kappen

FB_IMG_1485624251845De provincie heeft aangekondigd maandag 30 januari a.s. te willen beginnen met het kappen van 102 bomen. Voor deze bomen heeft de gemeente een kapvergunning afgegeven. OME e.a. hebben daartegen in 2016 bezwaarschriften ingediend. Het college van B&W heeft die bezwaarschriften (ook in 2016) ongegrond verklaard.

Het beroep dat hiertegen door OME e.a. is ingediend, is door de rechtbank op 18 januari jl. afgewezen. Waaróm de rechter dat heeft gedaan is nog niet bekend omdat de overwegingen van de rechter nog niet bekend zijn. Maar de rechter heeft een uitspraak gedaan en die wordt uiteraard door OME gerespecteerd. Wij gaan daartegen niets meer ondernemen. Er wordt maandag dus zeer waarschijnlijk gestart met kappen.
Het betreft toegewezen vergunningen voor bomen langs het eerste deel van de Heerderweg, bomen op particuliere grond bij Dennenheuvel en Huize Norel (De Ontmoeting).

Bomen waar nog een vergunning voor nodig is

Voor de overige 105 bomen heeft de rechter, in het kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming (per 1/1/2017), bepaald dat de provincie alsnog kapvergunningen moet aanvragen. Die bomen mogen voorlopig niet worden gekapt. Wethouder Van Nuijs heeft aangegeven dat hij verwacht a.s. dinsdag een besluit over die aanvraag van de provincie te kunnen nemen. Wij hebben daartegen nu reeds een voorlopige voorziening aangekondigd, omdat wij vinden dat er op deze korte termijn in het kader van de APV en het bomenbeleidsplan onvoldoende zorgvuldig naar de mogelijkheden voor behoud kan worden gekeken.

OME heeft de provincie herhaaldelijk gevraagd de te kappen bomen te markeren, zodat OME kan controleren welke bomen worden gekapt en er geen bomen per ongeluk worden gekapt. De provincie heeft dat tot op heden geweigerd.