Nieuwe belangenfederatie bundelt verzet in strijd met gemeente

Onderstaand artikel is geschreven door Epernet.

time-for-a-change-2015164_960_720Een nieuwe, breed gedragen belangenvereniging bindt de strijd aan met het Eper gemeentebestuur. Aanleiding is de onvrede over het functioneren van het college en de coalitiepartijen. Tot de oprichting is deze week besloten tijdens een bijeenkomst die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van o.a. Ons Mooi Epe, Wissels Belang, de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, de vereniging in oprichting ‘Ons Mooi Schaveren’, het anti-zwijnenrastercomité, de hippische sport, de vereniging voor veldbiologie KNNV, Milieuzorg en eigenaren van een tweede woning.

De deelnemers aan het overleg kwamen tot de eensluidende conclusie dat de gemeente hoog opgeeft van burgerparticipatie, maar dat burgers en hun belangen en wensen in de praktijk niet serieus genomen worden. Ze lepelden talrijke voorbeelden op waarbij sprake was van achterkamertjespolitiek, niet nagekomen afspraken en beloften, dubbele agenda’s, het niet uitvoeren van haar controlerende taak door de gemeenteraad, het bewust verstrekken van onvolledige en/of foute informatie, het blijk geven van volstrekte ongeïnteresseerdheid in bevolkingsgroepen die andere geluiden dan het college en de coalitie laten horen maar wel een constructieve bijdrage willen leveren aan het gemeentelijk beleid enzovoorts.

Uitgangspunt van de bijeenkomst was het breed gedragen gevoelen dat er sprake is van een ernstig verziekte bestuurscultuur en het anders moet in Epe. Daarvoor zagen de deelnemers verschillende mogelijkheden, variërend van de oprichting van een nieuwe politieke partij tot een krachtenbundeling van belangenverenigingen. De nieuwe organisatie roept verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit de hele gemeente Epe op zich bij hen aan te sluiten om samen nòg sterker te staan. Eind deze maand wordt een vervolgbijeenkomst gehouden waarop een plan de campagne wordt gemaakt. Eén van de mogelijkheden die zijn besproken is dat verenigingen, stichtingen en andere organisaties die actie willen ondernemen bij door de gemeenteraad te agenderen onderwerpen, in woord en daad gesteund worden door de ‘federatie’, waarin specialisten op velerlei terreinen zitten. Ook zal ze zich roeren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

Organisaties die zich willen aansluiten kunnen zich melden via federatiegemeenteepe@gmail.com.