Update Heerderweg januari 2017

Het zal weinigen van jullie zijn ontgaan: op 11 januari jl. stonden OME, de provincie en de gemeente bij de rechter in Arnhem.

Omdat de provincie had aangekondigd medio januari te beginnen met kappen van nog steeds honderden bomen aan de Heerderweg, was OME genoodzaakt de rechter in Arnhem te vragen dit te verbieden. Er loopt nog een procedure tegen de ongegrondverklaring door B&W van alle bezwaarschriften die wij in november 2015 hebben ingediend na de manifestatie in de Grote Kerk. Deze procedure zou zinloos zijn geworden als de bomen waar wij bezwaar tegen hebben gemaakt tegen de vlakte gaan.

Daarnaast is de wet sinds 1 januari jl. gewijzigd, waardoor ook bomen die buiten de bebouwde kom van Epe liggen, zoals de Norelbocht, niet meer zonder kapvergunning mogen worden gekapt.

Jullie hebben massaal gereageerd op onze oproep een financiële bijdrage te leveren om onze advocaat te kunnen betalen. Nogmaals heel veel dank daarvoor!
Jullie betrokkenheid blijft groot, terwijl we nu al meer dan een jaar bezig zijn.

Die betrokkenheid bleek opnieuw tijdens de zitting: er ging wéér een touringcar met leden mee naar Arnhem: de publieke tribune in de zittingzaal was tot de laatste stoel  met leden van OME gevuld. Zoals één van onze leden aan het einde van de zitting tegen de rechter zei: “Dat moet toch een mooi uitzicht voor u zijn”.

Uitspraak rechter
Door de vele varianten die OME het afgelopen jaar heeft voorgesteld, steeds in een poging met de provincie tot een vergelijk te komen, de audit,  de rapporten over de bomen, enz enz, is het inmiddels een behoorlijk ingewikkeld verhaal geworden. De rechter heeft tijd nodig om tot een goede beslissing te komen. Pas woensdag 18 januari om 10 uur zal er duidelijkheid zijn.

Hij vroeg de provincie of hij er op kon vertrouwen dat er geen enkele boom langs de Heerderweg gekapt zou worden zo lang hij geen beslissing had genomen. Als die toezegging van de provincie niet kwam zou hij in een vonnis het kappen verbieden. Zo ver liet de provincie het niet komen.

Schikkingsvoorstel
OME blijft consequent de dialoog zoeken:  de reden daarvoor is dat een oplossing heel eenvoudig en zonder rechter tot stand te brengen is. Helaas heeft de provincie ons schikkingsvoorstel vlak vóór de zitting afgewezen. Van de gemeente hebben wij niets gehoord.

Hoe ziet die oplossing er uit?
OME vindt het erg belangrijk  m.n. de Norelbocht voor kaalslag te behoeden. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur zich hier al meer dan een jaar niet actief mee bemoeit . Is het niet vreemd het behoud van de het prachtige landschap en de groene uitstraling van de gemeente geheel aan de zorg van burgers over te laten?

Onderstaand ziet u links een afbeelding van de huidige situatie van de Norelbocht en rechts een situatieschets van de Norelbocht zoals die er na de geplande werkzaamheden bij benadering uit zal zien.

Print Norelbocht

De gemeente heeft een rol  in het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving, natuurwaarden en veiligheid. OME heeft het afgelopen jaar een gemeentebestuur gezien dat vooral erg loyaal was aan de voortgang van het provinciale project.

Nergens in het project-Heerderweg is de waarde van bomen meegewogen. Net als alle boominventarisaties en boomonderzoeken lijken de kapaanvragen en ontheffingen niet meer dan formaliteiten. Dat is niet van deze tijd. En zeker in een uitzonderlijk-mooie omgeving als de onze dienen ‘groene waarden’ niet als sluitpost te worden behandeld, maar gekoesterd te worden. Voor het welzijn van mensen zijn zij van levensbelang, zo langzamerhand letterlijk.
Zie hiervoor ook de uitgebreide reactie van onze bomenspecialist Annemiek van Loon op de door de provincie uitgevoerde Bomen Effect Analyse (BEA).

De provincie heeft meerdere malen aangegeven dat er al veel water bij de wijn is gedaan en dat OME de gehele reconstructie tegenhoudt vanwege nog slechts enkele bomen.
Die “enkele bomen” zijn maar liefst 76 bomen!

OME ziet het dus anders: Bomen en een veilige weg gaan heel goed samen.

Een voorbeeld is de verbreding van de fietspaden.
Om voor OME nog steeds volstrekt duistere reden wenst de provincie in de Norelbocht aan beide kanten fietspaden neer te leggen van elk 3 meter breed.
Als je de fietspaden (aan beide kanten!)  een nog steeds riante breedte van 2 meter geeft, kunnen daarmee  22 bomen (monumentale exemplaren met een beschermde, cultuurhistorische waarde) blijven staan.
Dit is extra vreemd nu de provincie op de rest van het tracé de fietspaden wél 2 tot 2.50 meter breed maakt.

OME heeft ettelijke keren aan de provincie gevraagd de te kappen bomen te markeren, dit om fouten bij het kappen te voorkomen. De zgn. i-Viewer geeft met boomnummers aan welke bomen gekapt gaan worden. Op locatie is aan de hand van de prints van de i-Viewer echter vaak niet te zien welke bomen het betreft. De provincie heeft het markeren van de bomen tot op heden geweigerd.

Het wordt tijd dat het duidelijk is dat de omgeving geen eigendom van de provincie is maar van ons allen!  De provincie mag het namens ons onderhouden, maar niet onomkeerbaar vernielen. Het is niet voor niets dat er in het land steeds meer protesten tegen deze aanpak zijn.

Laat de Heerderweg één van de eerste goede voorbeelden  zijn voor een duurzaam beleid waar niet meer aan te ontkomen valt!