Veiligheid van fietsers boven alles???

schermafbeelding_20151123_om_11-58-07_420x283Zoals u waarschijnlijk weet zet de vereniging Ons Mooi Epe zich in voor het behoud van de bomen aan de Heerderweg. Maar dat is niet het enige wat we doen. Omdat wij ons zorgen maken over de veiligheid van de fietsers tijdens de werkzaamheden aan deze weg hebben we onderstaande mail naar het college van de gemeente Epe gestuurd:

Geacht college,

De belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’ (OME) heeft onder andere het volgende in haar statuten staan:

‘Het bevorderen van de verkeersveiligheid in en rondom Epe’.

Zowel door de gemeenteraad, als door het college van B&W, maar ook door de leden van de Provinciale Staten is er de afgelopen periode met grote nadruk op gewezen dat bij de reconstructie van de Heerderweg de veiligheid van de fietsers het allerbelangrijkste argument is.

Veiligheid boven alles, was (en is) het credo!

En met die veiligheid van de fietsers is momenteel van alles aan de hand.

Sinds de werkzaamheden namens de gemeente aan de Hoofdstraat en namens Liander aan de Heerderweg zijn gestart, waardoor aan één zijde geen fietspad meer beschikbaar is, hebben zich inmiddels al een aantal keren kritische situaties met fietsers voorgedaan.

Het is goed dat er tijdens ‘kantooruren’ verkeersregelaars van Traffic Support op gevaarlijke punten fietsers bijstaan bij het oversteken van de Hoofdstraat, respectievelijk de Heerderweg, maar dat is ruimschoots onvoldoende.

Twee zaken:

  1. Overstekend fietsers. Blijkbaar wordt er buiten kantooruren en in het weekend van de overstekende fietsers verwacht dat ze geheel zelfstandig kunnen beoordelen of ze wel of niet kunnen oversteken. Maar dat leidt met name bij de kruising Heerderweg-Eperheemweg tot uiterst gevaarlijke situaties omdat daar door veel auto’s op de Heerderweg vaak nog veel te hard wordt gereden. Maar gevaarlijke situaties doen zich in feite voor op het gehele traject vanaf de kruising met de Prinses Julianalaan tot aan de kruising met de Chris Lanooyweg.
  2. Afslaande en invoegende auto’s bij met name de Officiersweg en de Eperheemweg worden er nauwelijks op geattendeerd dat daar fietsers op hetzelfde fietspad zowel van voren als van achteren, respectievelijk van links en rechts komen. Voor iedere automobilist is deze tijdelijke, maar nieuwe situatie vaak een complete verrassing. Een eventueel gevolg laat zich raden.

Wij verwachten van de opdrachtgever en de betrokken partijen dat PER DIRECT op álle potentieel gevaarlijke punten adequate maatregelen worden genomen om verkeersongelukken als gevolg van de werkzaamheden te voorkomen.

WANT HET IS NIET DE VRAAG ÓF ER DAARDOOR ONGELUKKEN MET FIETSERS GAAN GEBEUREN, MAAR WANNÉÉR.

(En weet u het nog? De Heerderweg behoorde tot één van de veiligste N-wegen voor fietsers in Gelderland met 3 letselongevallen in 5 jaar op 1,5 miljoen fietsbewegingen! En dat willen wij minimaal zo houden!)