Informatieavond Ons Mooi Epe over alternatief plan Heerderweg

Onderstaand artikel is geschreven door Epernet. Omdat we het zelf niet beter kunnen verwoorden hebben we deze tekst (met toestemming) overgenomen van hun website.

De stilte voor de storm op de Heerderweg wordt even onderbroken door een voor iedereen toegankelijke informatieavond die de vereniging Ons Mooi Epe op maandag 25 april houdt in hotel-restaurant Dennenheuvel aan de Heerderweg. In mei maakt de provincie bekend of ze vasthoudt aan het eigen plan voor de reconstructie van de Heerderweg of toch de voorkeur geeft aan het alternatieve plan van OME.

De verschillen tussen beide plannen zijn enorm. Worden in de visie van de provincie 546 bomen gekapt (exclusief bomen die op het terrein van Dennenheuvel staan), volgens de Eper vereniging kan dat aantal beperkt blijven tot 57.
(Toevoeging OME: Het provinciale plan voor Dennenheuvel heeft Ons Mooi Epe in zijn geheel overgenomen. OME stelt geen aanpassingen voor op particuliere terreinen. In dit gedeelte van het plan worden 63 bomen gerooid.)
De provincie wil dat de Heerderweg met uitzondering van de Norelbocht, waar 60 km/uur mag worden gereden, een 80 km/uur-weg blijft, terwijl het plan van de Epenaren opteert voor overal maximaal 60 km/uur. Het zijn maar een paar van de vele verschillen tussen beide plannen. Een extern bureau beoordeelt beide op dezelfde manier en tot in detail uitgewerkte plannen momenteel op de verkeersveiligheidsaspecten. Daarna neemt de provincie een besluit.

Over de plannen en de besluitvormingsprocedure bij de provincie gaat het op 25 april tijdens de informatie-avond. Bob Roelofs, griffier van Provinciale Staten van Gelderland, geeft informatie over de wijze waarop het provinciebestuur een besluit gaat nemen. Coos Paulusma, woordvoerder van OME, Ben van der Smam, verkeersdeskundige van de vereniging en Annemiek van Loon, boomconsulente van OME, geven voorlichting over diverse aspecten van de beide plannen en het verloop van het verdere proces. Er zijn ook tekeningen te zien van het eigen hecht doortimmerde plan en uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Alle leden en iedereen die belangstelling heeft voor de toekomst van de Heerderweg is van harte welkom. Bewoners van de Heerderweg en directe omgeving worden met nadruk uitgenodigd. Ons Mooi Epe heeft een nieuwsbrief samengesteld die dezer dagen bij de aanwonenden van de Heerderweg en directe omgeving in de bus gestopt wordt. We nemen de brief integraal over omdat er veel belangrijke informatie in staat voor iedereen die enig gevoel heeft bij (de bomen langs) de Heerderweg. Bovendien geeft het ’t plan van Ons Mooi Epe tot in detail weer.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur (het formele deel start om 19.30 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

ome_1

ome_2

ome_3

ome_4

De nieuwsbrief kan ook hier gedownload worden.