Besteding donaties

Onze vereniging bestaat enkel uit vrijwilligers. Door de donaties van enkele leden kunnen we zoveel mogelijk kosten dekken. Daar zijn we erg blij mee.

U kunt onze vereniging financieel steunen door een vrijwillige bijdrage over te maken op: NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe.

We vinden het belangrijk om transparant te zijn in waar de donaties aan besteed zijn. Vandaar dat we hiervan melding doen:

  • Manifestatie Grote Kerk 22-10
  • Spandoeken Manifestatie
  • Drukwerk / posters
  • Advertentie Schaapskooi
  • Juridische kosten (voorzieningenrechter)
  • Notariskosten (oprichting vereniging)
  • Drukwerk nieuwsbrief (april 2016)
  • Reserveren ruimte informatieavond 25-4-2016
  • Kosten advies advocaat
  • Kosten beroepsschrift advocaat