Advies bezwarencommissie bomenkap Heerderweg

28 Januari was de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften over de voorgenomen kap van de bomen aan de Heerderweg.

De commissie voor de bezwaarschriften heeft een 15 pagina’s tellend advies uitgebracht aan het college van Epe. Het college zou 3 maart een beslissing over de bezwaarschriften nemen, maar ze hebben al aangegeven dat ze dat niet gaan halen. Ze hebben de termijn met 6 weken verdaagd. Uiterlijk 14 april kunnen we de beslissing verwachten.

Het advies van de bezwarencommissie over de bomenkap Heerderweg kunt u hier downloaden.

Zie ook het artikel in de Stentor:

Stentor: Epe slordig met bomen