Update vanuit de provincie

Niet alleen Ons Mooi Epe is druk om iedereen te informeren, de provincie heeft onderstaand stuk op de website http://www.gelderland.nl/n794 geplaatst:

CL_N794-35_SV

De N794 tussen Epe en de A50 is een provinciale weg. De weg verbindt Epe en Heerde en is een belangrijke verbinding met de A50. De weg moet veiliger. Voor automobilisten en de vele scholieren die dagelijks lang de weg rijden. Er komen fietspaden aan beide zijden van de weg gescheiden een brede groene berm of stevige afscheiding. Op het traject rijdt het Snelnet Veluwelijn.

Opnieuw in gesprek met belangengroepen

De afgelopen twee jaar heeft de provincie gewerkt aan het nieuwe ontwerp. Er zijn diverse onderzoeken gedaan én er is met bewoners gesproken. De formele inspraakprocedure is nu afgerond. Het bestemmingsplan is door de gemeente goedgekeurd. In oktober 2015 meldde zich wederom belangengroepen die zich inzetten voor het behoud van de bomen langs de Heerderweg. De belangengroepen verenigden zich in Ons Mooi Epe. De provincie is opnieuw in gesprek met hen gegaan op verzoek van Provinciale Staten. Op basis van de uitgangspunten van Ons Mooi Epe is de Variant uitgewerkt. Bewoners aan de Heerderweg en de zijwegen ontvangen op 13 of 14 april 2016 een nieuwsbrief (PDF 359 kB).

In de vergelijkingsviewer zijn het ontwerp van de provincie Gelderland en de Variant van Ons Mooi Epe te bekijken en vergelijken.

Besluit in mei

Zowel het provinciale plan als de Variant hebben impact op de weg en het gebruik ervan. De provincie kiest op basis van richtlijnen en de veiligheid bijvoorbeeld voor bredere bermen tussen de fietsers en het snelverkeer. Ons Mooi Epe kiest juist voor smallere tussenbermen om zo meer bomen te kunnen laten staan. De Variant is nu klaar en wordt op veiligheid getoetst door onafhankelijke deskundigen. Dit gebeurt ook voor het provinciale plan. In mei 2016 wordt het volledige rapport: de Variant zoals de belangengroep dit zou willen, een bomentoets en verkeersveiligheidstoets naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

Informatie aanwonenden

Aanwonenden van de weg krijgen in de week van 12 april 2016 een nieuwsbrief. Hierin worden verschillen tussen het provinciale plan en de Variant toegelicht. Aanwonden kunnen via de mail een reactie leveren op het plan, vragen stellen of gebeld worden. Ook is er een filmpje beschikbaar waarop de verschillen worden getoond. Er is geen sprake van formele inspraak of een keuze. Er ligt immers een vastgesteld plan.

150608_CP_Kaart_N794

Provinciaal plan

De provincie onderscheidt in de uitvoering en aanpak vier trajecten 1 tot en met 4 (zie kaart hierboven). In alle trajecten komen op kruisingen en aan de komingang verkeersremmende maatregelen wat de oversteekbaarheid vergroot. Verkeersremmende maatregelen zoals een ‘druppel’ (voorbeeld links) in de weg en een ‘komuitbuiging’ (voorbeeld rechts).

151223_druppel_cp  151223_komuitbuiging_cp

In alle trajecten dienen voor de aanleg bomen gerooid te worden. Het merendeel is voor de aanleg van de vrijliggende (aparte) fietspaden. Daarnaast worden er bomen preventief gerooid. Zowel voor de werkzaamheden als voor het plaatsen van infiltratiekratten moet worden gegraven. Uit het bomenonderzoek blijkt dat deze graafwerkzaamheden de wortels van diverse bomen zo aantasten dat deze binnen een paar jaar afsterven. Dit leidt tot risico’s van afbrekende takken of omvallende bomen. De provincie vindt dit als wegbeheerder een te groot risico. Daarnaast worden er ook bomen gerooid om bij de herplant weer een mooie nieuwe laanstructuur te maken.

Werkzaamheden gemeente Epe

In 2016 gaat de gemeente Epe ook de fietspaden langs de Heerderweg in de bebouwde kom aanpakken. Ook worden twee oversteekvoorzieningen verbeterd.

Planning en procedure

  • 2016: laatste grondverwerving afronden
  • Tot juni 2016: aanvragen diverse uitvoeringsvergunningen
  • December 2015 tot mei 2016: overleg en uitwerking Variant belangengroepen Ons Mooi Epe.
  • Mei 2016: besluitvorming door Gedeputeerde Staten
  • Najaar 2016: start uitvoering werkzaamheden

Meer informatie

Esther Beugelink
Telefoon: (026) 359 82 07
E-mail: provincieloket@gelderland.nl